Plan zajęć

Sale w zamieszczonym planie na semestr zimowy mogą jeszcze ulec zmianie.
Ostateczny rozkład zajęć z uaktualnionymi numerami sal zostanie opublikowany pod koniec września.

 

lato1
semestr letni