Zapraszamy na bałtystykę!

REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy na bałtystykę! Wszelkie informacje dotyczące rejestracji znajdziecie na stronie rekrutacja.uw.edu.pl. oraz https://irk.uw.edu.pl.

Zachęcamy też do odwiedzenia naszej Kroniki oraz obejrzenia filmiku nagranego przez naszych studentów: 
Poznaj bałtystów z UW?

 

 

W SKRÓCIE O NAS

Studia bałtystyczne (kierunek: filologia bałtycka) prowadzone są w ramach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kampus główny). Pierwszy nabór na bałtystykę odbył się w roku 1995 i od tego czasu Katedrę opuściło kilkuset absolwentów – specjalistów w zakresie filologii litewskiej i łotewskiej. Warszawska bałtystyka jest jedną z dwóch jednostek akademickich w Polsce prowadzących dwustopniowe studia w tej dziedzinie.

Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie” określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski i łotewski, wcześniej należały do niej także np. język pruski, jaćwiński, kuroński czy zemgalski.

Program studiów bałtystycznych obejmuje przede wszystkim intensywną naukę, od podstaw, języka litewskiego i łotewskiego; języka litewskiego uczymy od pierwszego roku studiów I stopnia, języka łotewskiego – od drugiego roku. Na studiach I stopnia studenci osiągają kompetencje językowe z zakresu języka litewskiego na poziomie B2+, zaś z języka łotewskiego na poziomie B1; na studiach II stopnia – z zakresu języka litewskiego na poziomie C2, zaś z łotewskiego na C1. Poza nauką tych dwóch bardzo ciekawych i rzadkich języków bałtyści poznają historię, literaturę i kulturę Litwy i Łotwy, mają zajęcia z przekładu oraz wiele ważnych dla każdego filologa przedmiotów ogólnohumanistycznych, takich jak: antropologia kultury, historia filozofii, językoznawstwo ogólne czy metodyka nauczania języków obcych (szczegółowy program studiów znajduje się w zakładce: Dla studentów/Program studiów).

Każdego roku kilkoro naszych studentów wyjeżdża na stypendia i staże na Uniwersytecie Wileńskim i Uniwersytecie Ryskim, zarówno w ramach stypendiów rządowych, jak i programu Erasmus, a także innych projektów.

Regularnie odwiedzają nas też wykładowcy z Litwy i Łotwy, którzy dzielą się z naszymi studentami swoją wiedzą, prowadząc gościnne konwersatoria i seminaria.

Studia odbywają się w kameralnej atmosferze, na pierwszy rok przyjmowanych jest zwykle około 25 osób, które uczą się w dwóch grupach lektoratowych.

Absolwenci naszych studiów pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy.

Rekrutacja na studia przebiega na zasadach ustanowionych przez Centralną Komisję Rekrutacyjną Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie: rekrutacja.uw.edu.pl/.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące studiów na bałtystyce, zachęcamy do kontaktu mailowego (baltystyka@uw.edu.pl) – chętnie na nie odpowiemy.