Dyżury pracowników w sesji poprawkowej

 

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. Romuald Huszcza
kontakt e-mailowy
   
ZAKŁAD BAŁTYSTYKI  
dr hab. Danuta Roszko 31 sierpnia, 12.00–13.00, sala 28a/b
5 września, 12.00–13.00, sala 28a/b
dr Nijola Birgiel 28 sierpnia, 12.00–13.00, sala 28a/b
dr Monika Michaliszyn kontakt e-mailowy
dr Konrad Niciński kontakt e-mailowy 
dr Ana Romančuk 31 sierpnia, 12.00–14.00, sala 28a/b
dr Joanna Tabor 30 sierpnia, 12.00–13.00, sala 28a/b
6 września, 12.00–13.00, sala 28a/b
mgr Irena Aleksa 31 sierpnia, 11.00–12.30, sala 28a/b
7 września, 11.00–12.30, sala 28a/b
mgr Marta Grzybowska urlop
mgr Agnieszka Rembiałkowska 7 września, 11.00–12.00, sala 28a/b
   
WSPÓŁPRACOWNICY DYDAKTYCZNI  
prof. dr hab. Maria Olszewska 1 i 4 września, 8.30–9.30, sala 45 lub 42
dr hab. Magdalena Derwojedowa kontakt e-mailowy 
dr hab., prof. IH PAN Henryk Lulewicz 14 września, 15.00–16.00, sala 28a/b
dr Mirijana Kozak kontakt e-mailowy
dr Magdalena Popiołek 5 i 12 września, 13.00–15.00, sala 112 (IFK)
dr Piotr Ziemski 4 i 11 września, 13.15–14.45, sala 210 (IF)
mgr Liene Gūtmane 7 i 8 września, 9.00–11.00, sala 02/28a
mgr Joanna Bożeńska 6 września, 17.00–18.00, sala 28a/b
 
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA    
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz 5, 12, 19 września, 12.00–13.00, sala 28a/b
dr Paweł Rutkowski 5 września, 11.00–12.00, sala 1 (parter)