Dyżury pracowników

 

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. Romuald Huszcza
kontakt e-mailowy
   
ZAKŁAD BAŁTYSTYKI  
dr hab. Danuta Roszko wtorki, 14.00–15.00, sala 28a/b
dr Nijola Birgiel poniedziałki, 13.15–14.15, sala 28a/b (co 2 tygodnie)
dr Monika Michaliszyn czwartki, 16.45–17.45, sala 28a/b
dr Ana Romančuk środy, 13.00–14.00, sala 28a/b
dr Inesa Szulska środy, 15.00–16.00, sala 28a/b
(po wcześniejszym uzgodnieniu; kontakt e-mailowy)
dr Joanna Tabor wtorki, 12.00–13.00, sala 28a/b
piątki, 11.30–12.30, sala 28a/b
mgr Irena Aleksa piątki, 8.45–9.45, sala 28a/b
biblioteka: przerwy między zajęciami, sala 02
mgr Marta Grzybowska czwartki, 12.00–13.00, sala 28a/b
mgr Agnieszka Rembiałkowska piątki, 8.30–9.30, sala 28a/b
   
WSPÓŁPRACOWNICY DYDAKTYCZNI  
prof. dr hab. Maria Olszewska poniedziałki, 8.45–9.45, sala 42
dr hab. Magdalena Derwojedowa kontakt e-mailowy 
dr hab., prof. IH PAN Henryk Lulewicz czwartki, 16.30–17.00, sala 28a/b
(po wcześniejszym uzgodnieniu)
dr Jūratė Čerškutė wtorki, 12.30–13.00, sala 28a/b
dr Mirijana Kozak czwartki, 14.45-15.15, sala 28a/b
dr Konrad Niciński poniedziałki, 12.00–13.00, p. 135 w budynku IBL PAN
dr Magdalena Popiołek kontakt e-mailowy
dr Piotr Ziemski kontakt e-mailowy
mgr Joanna Bożeńska kontakt e-mailowy
mgr Liene Gūtmane wtorki, 10.00–11.00, sala 28a/b
 
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA    
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz piątki, 11.30–13.00, sala 28a/b
dr Paweł Rutkowski środy, 10.30–11.30, sala 28a/b