Dyżury pracowników w semestrze letnim

 

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. Romuald Huszcza
kontakt e-mailowy
   
ZAKŁAD BAŁTYSTYKI  
dr hab. Danuta Roszko czwartki, 13.00–14.00, sala 28b
dr Nijola Birgiel poniedziałki, 13.15–14.15, sala 28b
dr Monika Michaliszyn czwartki, 15.15–16.00, sala 28b
dr Ana Romančuk środy, 13.00–14.00, sala 28b
dr Inesa Szulska środy, 15.00–16.00, sala 28b
dr Joanna Tabor
wtorki, 11.30–12.30, sala 28b
(inne terminy po uzgodnieniu e-mailowym)
mgr Irena Aleksa piątki, 8.45–9.45, sala 28b
mgr Marta Grzybowska wtorki, 11.30–12.30, sala 28b
mgr Agnieszka Rembiałkowska piątki, 8.30–9.30, sala 28a/b
   
WSPÓŁPRACOWNICY DYDAKTYCZNI  
prof. dr hab. Maria Olszewska kontakt e-mailowy
dr hab. Magdalena Derwojedowa wtorki, 8.45–9.45, sala 33
dr hab., prof. IH PAN Henryk Lulewicz czwartki, 16.30–17.00 (po wcześniejszym umówieniu)
dr Jūratė Čerškutė kontakt e-mailowy
dr Mirijana Kozak kontakt e-mailowy
dr Konrad Niciński kontakt e-mailowy
dr Magdalena Popiołek wtorki, 9.45–11.15, sala 112 (IFK)
dr Piotr Ziemski poniedziałki, 13.15–14.45, sala 210
(Instytut Filozofii)
mgr Joanna Bożeńska kontakt e-mailowy
mgr Liene Gūtmane wtorki, 10.00–11.15, sala 28b
 
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA    
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz czwartki, 16.45–18.15, sala 28a/b
dr Paweł Rutkowski środy, 10.30–11.30, sala 28a/b

.