Dyżury w semestrze zimowym

 

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. Romuald Huszcza
kontakt e-mailowy
   
ZAKŁAD BAŁTYSTYKI  
dr hab. Danuta Roszko
wtorki, 13.15–14.15, sala 28a/b
dr Nijola Birgiel  poniedziałki, 13.15–14.15, sala 28a/b
(w tygodniach przyjazdów)
dr Justyna Prusinowska wtorki, 14.45–15.15, sala 28a/b
dr Ana Romančuk czwartki, 14.45–15.15, sala 28a/b
(po wcześniejszym umówieniu e-mailowym)
dr Inesa Szulska czwartki, 15.00–16.00, sala 28a/b
dr Joanna Tabor środy, 12.00–13.00, sala 28a/b
(inne terminy możliwe po umówieniu e-mailowym)
dr Sandra Užule-Fons
czwartki, 14.00–15.00, sala 28a/b
mgr Irena Aleksa wtorki, 10.00–11.00, sala 28a/b
mgr Marta Grzybowska piątki, 11.30–13.00, sala 28a/b 
mgr Agnieszka Rembiałkowska środy, 15.00–16.00, sala 28a/b
   
WSPÓŁPRACOWNICY DYDAKTYCZNI  
prof. dr hab. Maria Olszewska kontakt e-mailowy
dr hab. Magdalena Derwojedowa kontakt e-mailowy
dr Jūratė Čerškutė kontakt e-mailowy
dr Magdalena Popiołek kontakt e-mailowy
dr Piotr Ziemski kontakt e-mailowy
mgr Paweł Brudzyński kontakt e-mailowy
mgr Anna Gołębiewska kontakt e-mailowy
mgr Alicja Kosim kontakt e-mailowy
mgr Zofia Mitan kontakt e-mailowy
 
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA    
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz wtorki, 11.30–13.00, sala 28a/b
dr Paweł Rutkowski