Dyżury w semestrze zimowym

 

KIEROWNICZKA KATEDRY

prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

wtorek 9:45–11:15
   
ZAKŁAD BAŁTYSTYKI
dyżury odbywają się w pok. 28b na Wydziale Polonistyki
 
dr hab. Danuta Roszko wtorek 10:30–11:30
dr hab. Inesa Szulska czwartek 15:00–16:00
dr Nijola Birgiel  poniedziałek 13:00–14:00
dr Justyna Prusinowska wtorek 11:00–11:30
dr Joanna Tabor wtorek 13:30–14:30
(inne terminy możliwe po umówieniu e-mailowym)
mgr Irena Aleksa środa 10:30-11:30
dr Paweł Brudzyński po umówieniu e-mailowym
mgr Agnieszka Rembiałkowska urlop 
mgr Marta Wiślicka środa 10:30–11:30
mgr Zofia Mitan zwolnienie lekarskie
WSPÓŁPRACOWNICY DYDAKTYCZNI  
dr Jūratė Čerškutė po umówieniu e-mailowym
mgr Alicja Kitlasz poniedziałek 12:00–13:00
mgr Bartosz Chmielewski po umówieniu e-mailowym
mgr Rūta Virse-Šneidere po umówieniu e-mailowym