Dyżury w semestrze letnim

 

KIEROWNICZKA KATEDRY

prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

środa 13:15–14:45
(z wyjątkiem 17.04, 22.05)
10.04. dyżur w godzinach 13:15–14:15
   
ZAKŁAD BAŁTYSTYKI
dyżury odbywają się w pok. 28b na Wydziale Polonistyki
 
dr hab. Danuta Roszko wtorek 10:30–11:30
dr hab. Inesa Szulska czwartek 13:00–14:00
dr Nijola Birgiel  poniedziałek 13:00–14:00
dr Justyna Prusinowska wtorek 11:00–11:30
dr Joanna Tabor wtorek 11:30–12:30
(inne terminy możliwe po umówieniu e-mailowym)
mgr Irena Aleksa wtorek 11:30–12:30
dr Paweł Brudzyński piątek 13:00–14:00
mgr Agnieszka Rembiałkowska urlop 
mgr Marta Wiślicka środa 10:30–11:30
mgr Zofia Mitan urlop
WSPÓŁPRACOWNICY DYDAKTYCZNI  
dr Jūratė Čerškutė po umówieniu e-mailowym
mgr Alicja Kitlasz poniedziałek 11:30–12:30
mgr Bartosz Chmielewski po umówieniu e-mailowym
mgr Rūta Virse-Šneidere po umówieniu e-mailowym