Dyżury w sesji zimowej

 

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. Romuald Huszcza
kontakt e-mailowy
   
ZAKŁAD BAŁTYSTYKI  
dr hab. Danuta Roszko
28 stycznia (wtorek), 12.00–13.00, sala 28a/b
4 lutego (wtorek), 12.00–13.00, sala 28a/b
dr Nijola Birgiel  kontakt e-mailowy
dr Justyna Prusinowska kontakt e-mailowy
dr Ana Romančuk kontakt e-mailowy
dr Inesa Szulska 30 stycznia (czwartek), 13.00–15.00, sala 02
dr Joanna Tabor 30 stycznia (czwartek), 11.30–13.00, sala 28a/b
5 lutego (środa), 11.30–13.00, sala 28a/b
(inne terminy możliwe po umówieniu e-mailowym)
dr Sandra Užule-Fons
kontakt e-mailowy
mgr Irena Aleksa 29 stycznia (środa), 10.00–14.00, sala 28a/b
(inne terminy możliwe po umówieniu e-mailowym)
mgr Marta Grzybowska 29 stycznia, 5 lutego (środa), 10.00–11.30, sala 28a/b
(inne terminy możliwe po umówieniu e-mailowym)
mgr Agnieszka Rembiałkowska
29 stycznia (środa), 14:00–15:00, sala 28a/b
6 lutego (czwartek), 9:30–10:30, sala 28a/b
   
WSPÓŁPRACOWNICY DYDAKTYCZNI  
prof. dr hab. Maria Olszewska kontakt e-mailowy
dr hab. Magdalena Derwojedowa kontakt e-mailowy
dr Jūratė Čerškutė kontakt e-mailowy
dr Magdalena Popiołek kontakt e-mailowy
dr Piotr Ziemski kontakt e-mailowy
mgr Paweł Brudzyński kontakt e-mailowy
mgr Anna Gołębiewska kontakt e-mailowy
mgr Alicja Kosim kontakt e-mailowy
mgr Zofia Mitan kontakt e-mailowy
 
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA    
prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz 31 stycznia (piątek), 12.00–13.00, sala 28a/b
dr Paweł Rutkowski 7 lutego (piątek), od 13:00,  sala 308 (d. BUW)