Rok akademicki 2023/2024

Kierowniczka Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki

prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

e-mail: jlindeus@uw.edu.pl


Kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Migowego

prof. ucz. dr hab. Paweł Rutkowski

e-mail: p.rutkowski@uw.edu.pl


Kierownik Zakładu Bałtystyki 

dr Joanna Tabor

e-mail: j.tabor@uw.edu.pl


Sekretarz Katedry

mgr Zofia Mitan

e-mail: z.mitan@uw.edu.pl

Od 1 czerwca 2023 roku do odwołania Zofię Mitan zastępuje Alicja Kitlasz (alicjakitlasz@uw.edu.pl)

e-mail: baltystyka@uw.edu.pl


Kierownik Pracowni Leksykografii Polsko-Japońskiej

prof. dr hab. Romuald Huszcza

e-mail: rhuszczajp@yahoo.co.jp


Kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej

prof. ucz. dr hab. Paweł Rutkowski

e-mail: p.rutkowski@uw.edu.pl


Kierownik Pracowni Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych

dr Monika Michaliszyn

e-mail: m.michaliszyn@uw.edu.pl

Urlop w związku z objęciem funkcji Ambsadora RP w Rydze


Koordynacja wyjazdów stypendialnych, różnice programowe, wznowienia

mgr Zofia Mitan

e-mail: z.mitan@uw.edu.pl

Od 1 czerwca 2023 roku do odwołania Zofię Mitan zastępuje Alicja Kitlasz (alicjakitlasz@uw.edu.pl)

e-mail: baltystyka@uw.edu.pl


Opieka nad biblioteką

mgr Irena Aleksa

e-mail: irenaaleksa@uw.edu.pl


Tok studiów

inż. Konrad Kośla

e-mail: konrad.kosla@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 21 022, 55 20 696