Kronika 2014

25 listopada 2014 r. dr Ramunė Bleizgienė wygłosiła dla nas drugi wykład, tym razem poświęcony obrazowaniu uczuć w literaturze NAUJOS LITERATŪROS PERSKAITYMO GALIMYBĖS: JAUSMŲ ISTORIJOS TYRIMAI. 


13 listopada 2014 r. gościła u nas dr Ramunė Bleizgienė z Instytutu Litewskiej Literatury i Folkloru, która wygłosiła dla nas wykład MAIRONIO POEMOS: KŪRYBOS PAKRAŠČIAI AR CENTRAS.


19 maja 2014 r. w ramach Dni Bałtystyki 2014 dr Anna Mikonis-Railienė z Uniwersytetu Wileńskiego wygłosiła wykład pt. „(Nie)widzialne i (nie)widoczne – kino litewskie w okresie sowieckim”. Wykład był ilustrowany fragmentami filmów litewskich. Organizator: Zakład Bałtystyki UW, Koło Naukowe Bałtystów UW we współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Polonistyki UW. Wykład odbył się w ramach projektu badawczego „Kino litewskie (1956-1990) Reżyserzy. Filmy. Konteksty” (Lietuvos kinas (1956-1990) Kūrėjai. Filmai. Kontekstai) finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny ze środków Grantu globalnego (Global Grant, Grant No. VP1-3.1-SMM-07-K-02-019).


Dr A. Mikonis-Railienė omawia warunki rozwoju kina litewskiego w okresie sowieckim


16 maja 2014 r. pracownik Zakładu Bałtystyki prof. dr hab. Axel Holvoet otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze. Gratulujemy!


16 maja 2014 r. w Rydze odbyło się seminarium naukowe „Opozīcijas stintaksē un semantikā” („Opozycje w składni i w semantyce”). Warszawską bałtystykę reprezentował prof. dr hab. Axel Holvoet, który wygłosił wykład pt. „Nenoteikto un noteikto formu opozīcija latviešu valodas adjektīvā: sintaktiski un semantiski aspekti” („Opozycja nieokreślonych i określonych form przymiotnika łotewskiego: aspekty semantyczny i składniowy”). Seminarium zakończyło się uroczystym otwarciem wystawy poświęconej Jūlijsowi Kārkliņšowi (1927-1982).

Organizator: Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Łotewskiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze.


15 maja 2014 r. w Starej Galerii ZPAF na Pl. Zamkowym w Warszawie odbył się wernisaż wystawy fotografii „Fotografie do dokumentów” (projekt artysty litewskiego Vytautasa V. Stanionisa).

Organizatorzy: Litewskie Centrum Kultury i Okręg Warszawski ZPAF, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej i Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.


15 maja 2014 r. w ramach Dni Bałtystyki 2014 na skwerze przed budynkiem Wydziału Polonistyki odbył się nieformalny wieczór poezji „Poezja pod kasztanowcami”. 

Organizator: Koło Naukowe Bałtystów UW we współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Polonistyki UW.


15 maja 2014 r. w ramach „Dni Bałtystyki 2014” pracownik Zakładu Bałtystyki dr Konrad Niciński wygłosił wykład pt. „Nieznośna barwność życia w międzywojennym Wilnie”.
Organizator: Koło Naukowe Bałtystów UW we współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Polonistyki UW.


Dr K. Niciński opowiada o niepokornym F. Ruszczycu i teatralizacji życia codziennego miasta


15 maja 2014 r. w ramach „Dni Bałtystyki 2014” odbyło się spotkanie pt. „Co czytamy? – poezja, proza, eseje…” Spotkanie rozpoczęło się prezentacją multimedialną, następnie rozmawiano o wybranych autorach i utworach oraz o poruszonym podczas prezentacji problemie fragmentaryczności współczesnej literatury.

Prowadzący: Jonas Jankauskas.

Organizatorzy: Koło Naukowe Bałtystów UW we współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Polonistyki UW.


Jonas Jankauskas przedstawia utwory R. Stankevičiusa i E. Tkaczyszyna-Dyckiego


15 maja 2014 r. pracownik Zakładu Bałtystyki dr Konrad Niciński wziął udział w odbywającej się w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW sesji naukowej „Humanistyczne perspektywy badania miasta 6. Miasta i Legendy”, podczas której wygłosił referat pt. „Cynian i inni. Legendy z „prasy czerwonej” i legenda „Czerwoniaka””.

Organizatorzy: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Pracownia Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.


W dn. 15-19 maja 2014 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się „Dni Bałtystyki 2014”, organizowane w ramach „Dni Polonistyki 2014”. Organizatorzy: Koło Naukowe Bałtystów UW we współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Polonistyki UW.

KN_2014_Dni Baltystyki 2014 plakat
Plakat „Dni Bałtystyki 2014”


13 maja 2014 r. studenci i wykładowcy warszawskiej bałtystyki wzięli udział w wernisażu wystawy „O bogach, bóstwach i stworzeniach mitycznych dawnej Litwy” (wystawa litewskich wycinanek papierowych – prac Klaidasa Navickasa), połączonym z warsztatami-pokazem litewskich tańców ludowych oraz zabaw tradycyjnych (zespół folklorystyczny „Duja”).

Organizator: Litewskie Centrum Kultury. W przygotowaniu festynu uczestniczyli studenci bałtystyki, odbywający w Centrum praktyki kierunkowe.

Relacja (Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej)


26 kwietnia 2014 r. odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wydziałowego spotkania z kandydatami na studia o warszawskiej bałtystyce opowiadał prof. dr hab. Romuald Huszcza, kierownik Katedry Jezykoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Goście stoiska kierunku filologia bałtycka, które przygotowali studenci bałtystyki (w tym przedstawiciele Koła Naukowego Bałtystów UW), mogli zapoznać się nie tylko z zasadami studiowania bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim, ale również z ciekawostkami dotyczącymi krajów bałtyckich, wziąć udział w konkursach, otrzymać bałtystyczne upominki.

Koordynatorzy: mgr Marta Grzybowska, Koło Naukowe Bałtystów UW.

KN_2014_Dzien_Otwarty_na_UW
Stoisko filologii bałtyckiej podczas Dnia Otwartego UW


24 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie bałtystów z grupą słuchaczy studiów magisterskich Katedry Politologii Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie. Goście z Litwy poznali program naszego kierunku, zakres prowadzonych tu badań naukowych i warunki studiowania, a także mieli możliwość nawiązania bliższych kontaktów z bałtystami.

Organizatorzy: Zakład Bałtystyki UW (mgr I. Aleksa, mgr M. Grzybowska), Koło Naukowe Bałtystów UW, pracownicy Instytutu Polskiego w Wilnie.


15 kwietnia 2014 r. w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie odbyła się prezentacja publikacji „Akty Horodelskie z 1413 roku. Dokumenty i studia” (pod red. J. Kiaupienė i L. Korczak, 2013, Kraków: PAU) oraz spotkanie z historykami prof. J. Kiaupienė, prof. Z. Kiaupą, prof. L. Korczak. Prowadzący: dr R. Miknys, dyrektor Instytutu Historii Litwy. W spotkaniu wzięli udział studenci i wykładowcy warszawskiej bałtystyki.

Organizator: Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej; prezentacja książki została zorganizowana przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.


15 kwietnia 2014 r. w hallu budynku Wydziału Polonistyki studenci bałtystyki (m.in. członkowie Koła Naukowego Bałtystów UW) zorganizowali bałtyckie stoisko wielkanocne oraz happening inspirowany tradycyjnymi zwyczajami bałtyckimi związanymi z powrotem wiosny. Bałtyści częstowali przysmakami przywiezionymi z Litwy i Łotwy (akcja logistyczna studentki II roku studiów I stopnia Moniki Michalik) lub przygotowanymi samodzielnie w domach – m.in. ciastami i bałtystycznymi krówkami (projekt i wykonanie opakowań – studentki I roku studiów I stopnia Katarzyna Burzyńska i Paulina Hausner), wręczali opracowane przez siebie ulotki informacyjne dotyczące wierzeń bałtyckich. Najbardziej widowiskowym elementem happeningu było zapewniające zdrowie „baziowanie” gości stoiska oraz wypędzanie zimy z Wydziału Polonistyki. Organizator: Koło Naukowe Bałtystów UW.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC


11 kwietnia 2014 r. w dawnym budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie z Edwardem Piórką (Eduardas Piurko), oficjalnym tłumaczem Sejmu Republiki Litewskiej, który wygłosił prelekcję pt. „Być tłumaczem w litewskim Sejmie – od Sąjūdisu do prezydencji Litwy w Unii Europejskiej”, a także przedstawił kilka swoich przekładów literackich, m.in. utwory A. Mickiewicza (trójjęzyczną publikacja „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Lenkų tautos raštai ir lenkų piligrimų raštai / The Books and the Pilgrimage of the Polish Nation” A. Mickiewicza – Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, na język litewski przełożył E. Piurko). Spotkanie zakończyła dyskusja poświęcona praktycznym aspektom przekładu konsekutywnego i symultanicznego. W spotkaniu wzięli udział wykładowcy i studenci warszawskiej bałtystyki, magistrantka z Zakładu Bałtologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz gość specjalny – poeta Juliusz Erazm Bolek.

Organizatorzy: Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych (dr Monika Michaliszyn) oraz Zakład Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego (mgr Marta Grzybowska).

Więcej:  T. Otocki, „Edward Piórko: Praca w Sejmie zaczęła się od zbiegu okoliczności” (wywiad, Redakcja Bałtycka Radia WNET)

KN_2014_E_Piorko_na_UW
Od nauczyciela matematyki do tłumacza sejmowego: E. Piórko opowiada o swoich doświadczeniach translatorskich


7 kwietnia 2014 r. studenci i wykładowcy bałtystyki wzięli udział w spotkaniu z prof. Krzysztofem Buchowskim, autorem książki „Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012”. W dyskusji głos zabrali m.in. historycy prof. Alvydas Nikžentaitis i dr Virgilijus Valentinavičius. Moderator: dr Katarzyna Korzeniewska. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ambasady Republiki Litewskiej w Warszawie.

Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (prezentacja książki została zorganizowana przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej).


27 marca 2014 r. w klubie „Resort” na ul. Bielańskiej w Warszawie odbył się jubileuszowy XX Warszawski Jam Poetycki. Na scenie wystąpił m.in. zespół muzyczny w składzie Maria Zajączkowska (wokal, gitara), Janez Bogataj (perkusja), Maciej Pliszka (bas); drugą część wieczoru, zgodnie z jamową tradycją, stanowiły improwizowana sesja poetycka oraz konkurs z nagrodami. Pomysłodawcami, głównymi organizatorami i gospodarzami cylicznych jamów poetyckich są Łukasz Żmijewski i Jonas Jankauskas (student I roku bałtystyki) . W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele warszawskiej bałtystyki.

Organizatorzy: grupa „Zdziwieni ludzie za oknem”.
Informacje


27 marca 2014 r. w Centrum Kultury Litwy przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w RP odbył się warszawski wernisaż wystawy objazdowej „Portret stulecia”, poświęconej 300. rocznicy urodzin Kristijonasa Donelaitisa. W 2013 r. prace litewskich rzeźbiarzy i malarzy były eksponowane w Kaliningradzie, w Görlitz i na Litwie, w 2014 r. z Polski zostaną przewiezione na Białoruś, następnie do Hiszpanii i do Belgii. Organizatorzy: Litewskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków, Litewskie Centrum Kultury przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w RP.


22 marca 2014 r. składająca się w połowie z bałtystów drużyna piłkarska „San Marino”, wzięła udział w turnieju piłki nożnej halowej UW CUP. Drużyna rozegrała trzy mecze i ostatecznie uzyskała 3. miejsce w grupie D. Wyniki spotkań: „San Marino” – „Spalone Bezpieczniki” 1:2, „San Marino” – „OSA Riders” 4:0 (2 bramki T. Jędrzejewskiego), „KFC” – „San Marino” 4:1.

W drużynie „San Marino” bałtystykę reprezentowali: Mateusz Jakubiak (kapitan), Cezary Milewski, Kamil Tylicki i Tomasz Jędrzejewski (honorowy bałtysta).


W dn. 20 i 21 marca 2014 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się wykłady gościnne prof. Bjorna Wiemera z Uniwersytetu w Moguncji. W opracowywaniu polskiego i łotewskiego materiału egzemplifikacyjnego wykorzystanego w badaniach referowanych przez prof. Bjorna Wiemera podczas wykładu pt. „Tworzenie konwersów w ramach wykładnika zwrotności (się)” uczestniczyła mgr Marta Grzybowska.

Organizator: Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach programu Erasmus).


19 marca 2014 r. w Sali Kolumnowej w gmachu Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Prezydent Republiki Estońskiej Thomas Hendrik Ilves wygłosił wykład pt. „25 Years After: The Evolution of Mental Geography in Europe”. Wykładu wysłuchali m.in. wykładowcy i studenci bałtystyki. Organizator: Ambasada Republiki Estońskiej, Uniwersytet Warszawski. Współorganizator: Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych KJOWPiB UW (dr Monika Michaliszyn).

Relacja pt. „Przekraczanie granic” (Uniwersytet Warszawski)


14 marca 2014 r. na Poddaszu Kultury (siedziba redakcji „Kultury Liberalnej”) na ul. Chmielnej w Warszawie odbyła się dyskusja panelowa pt. „Docenić niedocenione. Rynek tłumaczeń i nowe nagrody za przekład”, w której udział wzięli m.in. Małgorzata Łukasiewicz, Magdalena Heydel, Andrzej Kopacki.

Organizatorzy: Justyna Czechowska (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury), Piotr Kieżun („Kultura Liberalna”).


26 lutego 2014 roku odbyło się pierwsze w semestrze letnim zebranie naukowe pracowników, doktorantów i magistrantów KJOWPiB, podczas którego prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz wygłosiła referat pt. „Tzw. wtórna predykacja w języku hiszpańskim”.


26 lutego 2014 roku profesor dr hab. Axel Holvoet, pracownik naukowy Zakładu Bałtystyki KJOWPiB Wydziału Polonistyki UW, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odebrał z rąk Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP ministra Macieja Klimczaka przyznany mu Złoty Krzyż Zasługi. To wysokie państwowe odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego zostało przyznane naszemu Panu Profesorowi za wieloletnią pracę naukową, dydaktyczną i popularyzatorską w zakresie wiedzy o państwach bałtyckich.

www.uw.edu.pl/odznaczenie-dla-baltysty/


W dn. 22-24 stycznia 2014 roku prof. dr hab. Axel Holvoet, mgr Marta Grzybowska i mgr Agnieszka Rembiałkowska wzięli udział w międzynarodowych warsztatach językoznawczych „Argumentų struktūra ir diatezė baltų kalbose/Argument Structure and Diathesis in Baltic” . Podczas trzydniowych obrad z udziałem badaczy z różnych europejskich ośrodków bałtystycznych profesor Axel Holvoet wygłosił wykład pt. „The middle voice between grammar and the lexicon” . Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa).


21 stycznia 2014 roku studenci bałtystyki wzięli udział w otwarciu wystawy „Powstanie Styczniowe w cyklach prac Artura Grottgera „Polonia” i „Lituania”” i spotkaniu ze znanym litewskim historykiem profesorem A. Kulakauskasem (Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie). Organizator: Centrum Kultury Litwy w Warszawie.


13 stycznia 2014 roku Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki zaprosiła studentów i wykładowców Wydziału Polonistyki na kolejny wykład poświęcony wspólnemu dziedzictwu kulturowemu Polaków i Łotyszy. Na początku spotkania kierownik Pracowni dr Monika Michaliszyn przedstawiła zgromadzonym główne zadania badawcze nowopowołanej jednostki, okolicznościowe wystąpienia wygłosili także goście honorowi: dziekan Wydziału Polonistyki UW, prof. dr hab. Zbigniew Greń, ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce Ilgvars Klava i ambasador Republiki Estońskiej w Polsce Eerik Marmei. Następnie profesor dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), historyk literatury, znawczyni historii Inflant Polskich i dziejów zamieszkałych tu polskich rodów szlacheckich, wygłosiła wykład pt. „Polska inflanckość w dyskursie szlacheckim – literacki świat hrabianki Ludwiki Broel-Plater”. Wśród licznie zgromadzonych słuchaczy, studentów bałtystyki różnych roczników i gości, byli uczniowie II klasy liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. św. Pawła z Tarsu (Warszawa – Falenica) z nauczycielką A. Zakrzewską-Tabisz. Organizatorka spotkania i prowadząca: dr M. Michaliszyn.

Wywiad T. Otockiego z prof. dr hab. D. Samborską-Kukuć:
www.radiownet.pl/publikacje/prof-samborska-kukuc-o-ludwice-platerownie-pamietaja-nieliczni