2019/2020 akademiniai metai

Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros vedėjas

prof. habil. dr. Romuald Huszcza

el. p.: rhuszczajp@yahoo.co.jp


Bendrosios ir Rytų Azijos kalbotyros skyriaus vedėja

prof. habil. dr. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

el. p.: jlinde@uw.edu.pl


Baltistikos skyriaus vedėja 

dr. Joanna Tabor

el. p.: jtabor.baltystyka@gmail.com


Katedros sekretorė

mgr. Marta Grzybowska

el. p.: m.grzybowska@uw.edu.pl


Lenkų-japonų leksikografijos poskyrio vedėjas

prof. habil. dr. Romuald Huszcza


Gestų kalbotyros poskyrio vedėjas

dr. Paweł Rutkowski

el. p.: p.rutkowski@uw.edu.pl


Lenkų-baltų kultūrinių ryšių poskyrio vedėja

dr. Monika Michaliszyn

el. p.: m.michaliszyn@uw.edu.pl


Stipendijuotų išvykų, programų skirtumų, sugrįžimų į studijas koordinatorė

mgr. Agnieszka Rembiałkowska

el. p.: agnieszka.rem@gmail.com


Bibliotekos globėja

mgr. Irena Aleksa

el. p.: irena.leks22@gmail.com


Studijų skyrius

inž. Konrad Kośla

el. p.: konrad.kosla@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 21 022, 55 20 696