2014

18.12.2014 członkowie KNB współorganizowali spotkanie wigilijne dla studentów i pracowników bałtystyki – były śpiewy, przysmaki i mnóstwo dobrych życzeń.


13.11.2014 Koło Bałtystów zorganizowało obchody Święta Dziadów. W programie: odczytywanie fragmentów „Dziadów” A. Mickiewicza w języku litewskim i polskim, „procesja” odpowiednio ucharakteryzowanych uczestników spotkania uliczkami kampusu głównego; wykład dr. Tomasza Jędrzejewskiego poświęcony „Dziadom”.