2006–2009 

Koło Naukowe Bałtystów UW rozwijało współpracę z organizacjami studenckimi z Wilna. W 2006 roku reprezentanci naszego Koła przyjechali na Uniwersytet Wileński z serią prezentacji o polsko-litewskich stereotypach. Rok później litewscy studenci przyjechali do Warszawy w ramach konferencji „Litwa – bliska i nieznana”. W październiku 2008 roku podczas trzeciej edycji projektu polscy studenci ponownie odwiedzili Wilno, by razem ze swoimi litewskimi kolegami dyskutować na temat wspólnej historii i kultury obu narodów. Prezentacje zgromadziły publiczność w różnym wieku, a zainteresowanie tematem było duże. Partnerzy projektu polsko-litewskiego: Koło Naukowe Studentów Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego), wsparcie: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.