2010

10.12–12.12.2010 w Radzikowie (k. Warszawy) Koło brało udział w VII Kongresie Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowanym przez Radę Kół Naukowych UW. Przedstawiciele studenckich organizacji mogli zaprezentować wyniki swoich projektów i podzielić się doświadczeniami. W ramach prezentacji naszej jednostki przedstawiciele Koła wygłosili referat pt. „Przybliżenie wiedzy o Litwie i Łotwie przez Koło Naukowe Bałtystów UW”, gdzie zaprezentowali swoją dotychczasową działalność, nakreślili plany na przyszłość oraz zasięgnęli opinii od starszych stażem kolegów co do ich słuszności.


25.11.2010 Happening „Andrzej”ki. Z okazji zbliżających się „Andrzejek” Koło postanowiło przybliżyć tradycje litewskie i łotewskie studentom Wydziału Polonistyki. Członkowie chodzili po gmachu naszego wydziału przebrani w tradycyjne litewskie maski zapustowe i wręczali ulotki z opisem tradycji litewskich i łotewskich, tłumaczeniem litewskich imion oraz krótki słowniczek podstawowych zwrotów w językach Bałtów. Ponadto wyjaśniali zainteresowanym szczegóły obrzędów. Studenci i pracownicy Wydziału Polonistyki mogli też odgadnąć swą przyszłość za pośrednictwem tradycyjnych wróżb.


14.11.2010 Wspólne wyjście na koncert chóru „Ąžuoliukas” do Archikatedry Warszawskiej św. Jana Chrzciciela. Podczas koncertu chór z Wilna (pod dyrekcją V. Miškinisa) oraz Warszawski Chór Chłopięcy i Męski (pod dyrekcją K. Kusiel-Moroza) wykonały wybrane utwory St. Moniuszki, V. Miškinisa, K. Nystedta, C. Franca, J. Tallat-Kelpšy.


30.09.2010 Reprezentanci naszego Koła wzięli udział w otwarciu poplenerowej wystawy artystów z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Polski.


25.09.2010 Koło Naukowe Bałtystów UW prezentowało swoją działalność oraz promowało kierunek „bałtystyka” podczas „Dnia Otwartego” na Uniwersytecie Warszawskim. Nasze pięknie udekorowane stoisko cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem kandydatów.


22.09.2010 Byliśmy uczestnikami obchodów „Dnia Jedności Bałtów” w Litewskim Centrum w Warszawie, gdzie braliśmy udział w litewskich i łotewskich imprezach kulturalnych. Nasi studenci poznali nowego ambasadora Łotwy w naszym kraju – pana Einarsa Semanisa i mieli możliwość sprawdzenia umiejętności językowych w zakresie języka litewskiego i łotewskiego w praktyce.


20–27.09.2010 Członkowie Koła pomagali od strony technicznej przy organizacji „Europejskiego Dnia Języków”.


23.07–17.08.2010 Członkowie Koła otrzymali stypendium Rządu Republiki Litewskiej i wyjechali na letni kurs językowy do Kłajpedy. Tu, oprócz doskonalenia swoich umiejętności językowych, poznawali kulturę, historię i tradycje Litwy oraz mieli możliwość praktycznej weryfikacji swej wiedzy. Część Koła wyjechała także na Łotwę, by lepiej poznać kulturę i sztukę Łotyszy. Wyjazdy zaowocowały serią referatów dotyczących kultury obu państw bałtyckich.


15.06.2010 Koło Naukowe Bałtystów UW zorganizowało wyjście na wernisaż wystawy litewskiej sztuki współczesnej do Litewskiego Centrum w Warszawie. Studenci mieli okazję osobiście poznać współczesnych artystów z Litwy, porozmawiać z nimi w j. litewskim oraz podziwiać obrazy.


12.06.2010 Pomoc członków Koła w organizacji XIV Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na stanowisku Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego (Kauno technologijos universitetas). Członkowie Koła pośredniczyli w kontaktach między studentami litewskimi a odwiedzającymi stanowisko, ponadto przygotowali własne ulotki prezentujące język litewski, uczyli podstawowych zwrotów i wierszyka.


24.05.2010 Koło Naukowe Bałtystów UW pomagało na stoisku Litewskiego Związku Wydawców podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Była to niezwykła możliwość spotkania i osobistego poznania twórców współczesnej literatury litewskiej.


24.04.2010 Koło Naukowe Bałtystów UW pomagało w prezentacji kierunku podczas „Dnia Otwartego” na Uniwersytecie Warszawskim. Członkowie Koła przygotowali materiały poglądowe i ulotki, które w atrakcyjny sposób przedstawiały kandydatom studia na bałtystyce. Osobno zaprezentowano działalność Koła.