2011

15.12.2011 Reprezentanci Koła pomagali podczas organizowania corocznego wspólnego spotkania świątecznego studentów i pracowników naukowych Zakładu Bałtystyki Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Przygotowaliśmy m.in. teksty i muzykę kolęd w języku litewskim i łotewskim, które wspólnie śpiewaliśmy podczas zabawy.


30.11.2011 Koło Naukowe zorganizowało „Andrzejki Bałtystyczne” na Wydziale Polonistyki, podczas których zapoznało studentów innych kierunków ze zwyczajami dotyczącymi tej tradycji na Litwie i na Łotwie.

KN_Andrzejki1

KN_Andrzejki2

KN_Andrzejki3
Andrzejki bałtystyczne


9.11.2011 Koło Naukowe Bałtystów UW zorganizowało wyjście na wernisaż wystawy współczesnej grafiki litewskiej w Centrum Kultury Bułgarii.


4.11.2011 Wyjście studentów na koncert litewskiego kwartetu smyczkowego, goszczącego w Warszawie. Dla nas to niecodzienna okazja do zapoznania się z litewską muzyką poważną oraz, tradycyjnie, do rozmowy w j. litewskim.


27.09–1.10.2011 Koło Naukowe Bałtystów UW zorganizowało wyjazd integracyjny do Wilna, z jednodniowym pobytem w Kernavė. Studenci, szczególnie młodszych roczników, mogli zapoznać się z kulturą i tradycjami Litwy, mieli także okazję praktycznie wykorzystać umiejętności językowe zdobyte podczas studiów na bałtystyce. W czasie pobytu w stolicy Litwy członkowie Koła Naukowego spotkali się z zaprzyjaźnioną korporacją studentów Uniwersytetu Wileńskiego „RePublica”, poznali jej działalność, wymienili się doświadczeniami z rówieśnikami z Wilna oraz nakreślili plany przyszłej współpracy. Studenci bałtystyki brali także udział w warsztatach litewskich tańców ludowych i spotkali się z Krzysztofem Kolanowskim – twórcą największego internetowego słownika polsko-litewskiego. Podczas spotkania mogliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób swoją pasję zamieniać w konkretne działania. Podczas pobytu w Wilnie odbyło się także interesujące spotkanie z pracowniczką Kancelarii Prezydenta Republiki Litewskiej, podczas którego nasi studenci mieli okazję poznać tajniki pracy głowy państwa.

KN_27092011
Spotkanie członków Koła Naukowego Bałtystów UW z przedstawicielami korporacji studentów Uniwersytetu Wileńskiego „RePublica”


24.09.2011 Koło Naukowe pomagało w prezentacji kierunku podczas „Dnia Otwartego” na Uniwersytecie Warszawskim. Członkowie Koła przygotowali materiały poglądowe i ulotki, które w atrakcyjny sposób przedstawiały kandydatom studia na bałtystyce. Osobno zaprezentowano działalność Koła.


18–19.05.2011 Koło Naukowe zorganizowało międzynarodową studencką konferencję „Czesław Miłosz a dialog międzykulturowy” (współpraca: Uniwersytet Wileński). Konferencja była poświęcona nie tylko postaci Noblisty w życiu kulturalnym obu narodów (literaturze, sztuce, muzyce, etc.), a także była pretekstem do poruszenia tematyki ich wzajemnych stosunków na polu kulturalnym, gospodarczym i politycznym. Wzięli w niej udział studenci różnych kierunków Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wileńskiego. Referaty były symultanicznie tłumaczone z języka litewskiego na język polski przez studentów bałtystyki.


28.04.2011 Koło Naukowe Bałtystów UW brało udział w spotkaniu-warsztatach „Niedziela Przewodnia” – „Atvelykis”. Na nim studenci dowiedzieli się więcej o litewskim rękodziele ludowym, o tradycjach związanych z Wielkanocą oraz wzięli udział w warsztatach tańca.


16.04.2011 Pomoc w prezentacji kierunku na „Dniu Otwartym” Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie Koła przygotowali materiały, które w atrakcyjny i pomysłowy sposób zaprezentowały nasz kierunek. Zaprezentowana została także działalność Koła.


12.04.2011 Wspólne wyjście na koncert fortepianowy prof. V. Landsbergisa, który zagrał wybrane utwory M. K. Čiurlionisa. Po koncercie studenci zostali zaproszeni na poczęstunek, na którym mieli możliwość dłuższej rozmowy z V. Landsbergisem.


12.04.2011 Koło Naukowe było obecne przy składaniu kwiatów przez litewskiego polityka, prof. muzykologii V. Landsbergisa i ministra kultury Republiki Litewskiej przy tablicy upamiętniającej miejsce zamieszkania M. K. Čiurlionisa. Po złożeniu kwiatów studenci mieli okazję do nieformalnej rozmowy z gośćmi z Litwy.


31.03.2011 Koło Naukowe wzięło udział w spotkaniu ze wybitnym współczesnym litewskim poetą i wykładowcą Yale Tomasem Venclovą. Spotkanie było poświęcone wieloletniej przyjaźni naszego gościa z Czesławem Miłoszem. Organizator: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce. Członkowie Koła żywo interesowali się opowieściami i długo rozmawiali z poetą jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej części.


26.03.2011 Członkowie Koła Naukowego odwiedzili jarmark „Kaziuki Wileńskie” na warszawskiej Starówce.


25.03.2011 Wspólne wyjście na koncert słynnego litewskiego duetu pianistów Sonaty i Rokasa Zubovasów (Zamek Królewski w Warszawie). Zabrzmiały utwory słynnego litewskiego kompozytora M. K. Čiurlionisa, koncert był częścią obchodów roku kompozytora (w 100 rocznicę śmierci).


25.03.2011 Koło Naukowe wysłuchało wykładu Daniela Artymowskiego o twórczości M. K. Čiurlionisa.


11.03.2011 Wspólne wyjście na koncert z okazji Święta Odrodzenia Litwy. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się koncert słynnego litewskiego kwartetu smyczkowego z solistami operowymi. Zabrzmiały utwory wybitnego litewskiego kompozytora M. K. Čiurlionisa, koncert był częścią obchodów roku kompozytora (w 100 rocznicę śmierci).


14.02.2011 Koło Naukowe uczestniczyło w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości przez Litwę, zorganizowanych przez Ambasadę Republiki Litewskiej w Warszawie.


14.02.2011 Koło Naukowe zorganizowało wyjście na wernisaż wystawy grafiki litewskiej artystki.


18.01.2011 Koło Naukowe zorganizowało wspólnie wyjście na wystawę litewskich artystów do Litewskiego Centrum przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie.


13.01.2011 Koło Naukowe w ramach uczczenia 20. rocznicy wileńskich wydarzeń styczniowych zorganizowało okolicznościowe seminarium. U naszych sąsiadów obchodzony jest „Dzień Obrońców Wolności” (Laisvės gynėjų diena), to bardzo ważna data na drodze Litwy do wyzwolenia się spod jarzma ZSRR. Prelegentami podczas seminarium byli studenci naszej bałtystyki, Wydziału Politologii, Studium Europy Wschodniej (UW) oraz doktorantka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszyscy przygotowali okolicznościowe referaty przybliżające polityczno-społeczny kontekst tych wydarzeń, m.in. na temat sytuacji międzynarodowej, sytuacji wewnętrznej, reakcji świata, komunikatów w polskiej prasie, stosunku polskich ugrupowań politycznych do tego wydarzenia, śladów tych zajść w literaturze litewskiej oraz następstw gospodarczych. Zaproszono także gości specjalnych – uczestników wydarzeń styczniowych w Wilnie. Attaché Kulturalny przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie oraz tłumaczka przysięgła opowiedzieli o swoich własnych wspomnieniach z tych tragicznych dni w Wilnie. Podczas wystąpień szczególnie udzielił się słuchaczom nastrój tamtych dni. Seminarium cieszyło się dość dużym zainteresowaniem wśród studentów naszego kierunku i pracowników Katedry. Dwoje członków Koła Naukowego napisało relację z tego wydarzenia w języku litewskim, która została zamieszczona na litewskim portalu kulturalno-informacyjnym.