2012

20.12.2012 Koło Naukowe pomagało w organizacji Wigilii dla Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.


30.11.2012 Koło Naukowe zorganizowało tradycyjne „Andrzejki bałtystyczne” na Wydziale Polonistyki.


12.11.2012 Koło Naukowe, we współpracy z Ambasadami Litwy i Łotwy, zorganizowało konferencję z okazji Dnia Jedności Bałtów, poświęconą stosunkom litewsko-łotewskim.


1–2.06.2012 Koło Naukowe pomagało w organizacji międzynarodowej konferencji FEAST („Formal and Experimental Advances in Sign language Theory”), dotyczącej języków migowych. Organizator: Pracownia Lingwistyki Migowej (Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW).


21.05.2012 Koło Naukowe w ramach „Dni Bałtystyki” na Wydziale Polonistyki zorganizowało wieczór poetycki, gdzie każdy zainteresowany mógł posłuchać poezji litewskiej i polskiej. Poznaliśmy bliżej utwory wybranych twórców i pogłębiliśmy wiedzę na temat współczesnej poezji obu narodów.


4.04.2012 odbyło się spotkanie przedświąteczne członków Koła Naukowego Bałtystów UW.

KN_4042012A
Uczestnicy spotkania: (od prawej) M. Sobocińska, M. Dąbrowska, M. Rogowski

KN_4042012B
Uczestnicy spotkania

KN_4042012C
Od prawej: M. Rogowski, A. Zielińska, P. Brudzyński, M. Gawerska


30.03.2012 Koło Naukowe zorganizowało na Wydziale Polonistyki obchody łotewskiej Wielkanocy „Lieldienas”, podczas których zapoznaliśmy studentów innych kierunków ze zwyczajami wielkanocnymi Łotyszy.


12.03.2012 Koło Naukowe zorganizowało krótkie seminarium poświęcone obchodom Święta Niepodległości (11 marca) na Litwie. Zostały wyświetlone dwa krótkie filmy opisujące wydarzenia dotyczące procesu odzyskiwania niepodległości przez ten kraj.


9.03.2012 Członkowie Koła Naukowego Bałtystów UW brali udział w spotkaniu z litewskim politykiem, prof. muzykologii, głową Państwa Litewskiego w latach 1990–1992, obecnie eurodeputowanym V. Landsbergisem. W spotkaniu uczestniczyła także Rasa Rimickaitė, attaché ds. kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce. Organizator: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce.

KN_9032012
Spotkanie z prof. V. Landsbergisem