2013

18.12.2013 Koło Naukowe Bałtystów pomagało w organizacji spotkania świątecznego Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.


5.12.2013 członkowie Koła Naukowego Bałtystów wysłuchali wykładu wybitnego łotewskiego etnomuzykologa profesora Valdisa Muktupāvelsa (Uniwersytet Łotwy) pt. „Łotewskie mity i instrumenty muzyczne”. Organizator: Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.


17.10.2013 odbyło się zebranie organizacyjne członków Koła Naukowego Bałtystów UW poświęcone omówieniu planów działalności na rok akad. 2013/2014.


30.06–7.07.2013 odbył się wyjazd studyjny studentów bałtystyki I roku I stopnia i I roku studiów II stopnia na Łotwę. Wyjazd został zorganizowany pod kierownictwem naukowym i organizacyjnym dr Moniki Michaliszyn przy udziale współpracowników Zakładu Bałtystyki lic. Zane Štāli i mgr Michała Szczęsnego. Nasi studenci zapoznali się z dziedzictwem narodowym Łotyszy – Repozytorium Folkloru Łotewskiego w ramach Instytutu Literatury Folkloru i Sztuki Uniwersytetu Łotwy, zwiedzili Latgalię, gdzie wysłuchali wykładu z zakresu historii mówionej na Uniwersytecie w Daugavpils, a następnie spotkali się z reprezentantami mniejszości polskiej na Łotwie. Uczestnicy odbyli także podróż śladami polskiej kultury i historii w Latgalii (Krasław, Aglona).


15.06.2013 bałtyści Aleksandra Izbicka, Monika Michalik i Paweł Brudzyński pomagali podczas organizacji stoiska Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego (Kauno technologijos universitetas) w ramach XVII Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie.


23–26.05.2013 Koło Naukowe zorganizowało dla bałtystów wyjazd studyjny do Wilna, w ramach którego zwiedziliśmy stolicę Litwy śladami Cz. Miłosza i obejrzeliśmy litewską sztukę w reżyserii O. Koršunovasa w Litewskim Narodowym Teatrze Dramatycznym.


15–16.05.2013 członkowie Koła Naukowego Bałtystów wzięli udział w imprezach zorganizowanych w ramach tegorocznych „Dni Bałtystyki”: wspólnie wybrali się do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na wykład mgr. Roberta Klimka (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie) pt. „Grody i strażnice z obszaru Jaćwieży wzmiankowane w źródłach zakonnych z XIII–XIV w.” i zwiedzali ekspozycję poświęconą archeologii Bałtów. 16.05 zorganizowaliśmy „Wieczorek poetycki”, podczas którego czytaliśmy wiersze w językach polskim, litewskim, łotewskim i rosyjskim.


10.05.2013 studenci filologii bałtyckiej pomysłowo zareprezentowali stoisko Litwy i Łotwy w ramach Miasteczka Akademickiego 2013: MULTIKULTI (JUWENALIA UW). Koordynatorzy: mgr M. Grzybowska, lektorka Z. Štāla, Koło Naukowe Bałtystów UW.


9.05.2013 odbyło się spotkanie bałtystów z grupą studentek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie. Sześcioosobowa grupa uczestniczek kursu języka polskiego na swojej uczelni podczas wizyty studyjnej w Warszawie poznała działalność naszej katedry, Koła Naukowego Bałtystów i życie studenckie.


20.04.2013 studenci I i III roku studiów licencjackich, w tym przedstawiciele Koła Naukowego Bałtystów UW, przygotowali reprezentacyjne stoisko bałtystyki podczas Dnia Otwartego UW.


18.04.2013 członkowie Koła Naukowego Bałtystów wzięli udział w spotkaniu i debacie z udziałem byłego prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa pt. „O stosunkach polsko-litewskich. Prawdy, zmyślenia, interpretacje”. Organizatorzy: Fundacja im. prof. Bronisława Geremka, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.


04.03.2013 Zakończyła się kadencja zarządu Koła i, poprzez wybory, został wybrany nowy zarząd: Przewodniczący – Paweł Brudzyński; zastępca przewodniczącego – Anita Hejne; skarbnik – Marcelina Sobocińska; sekretarz – Zofia Mitan.