dr Paweł Rutkowski

Książki

Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Wojciech Jajdelski, Dariusz Jemielniak, Gabriela Oberda, Paweł Rutkowski, Język angielski – Vademecum. Gramatyka i słownictwo, Wydawnictwo TELBIT, Warszawa 2010.

Paweł Rutkowski, Fraza przedimkowa w polszczyźnie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Paweł Rutkowski, Spoken World: Polish, Living Language/Random House, New York 2009.

Wojciech Jajdelski, Dariusz Jemielniak, Paweł Rutkowski, Encyklopedia języka angielskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

 

Książki i pisma redagowane

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz język polski. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autor: Agata Hącia), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Paweł Rutkowski (red.), Sign Language Syntax from a Formal Perspective. Selected Papers from the 2012 Warsaw FEAST, numer specjalny pisma Sign Language & Linguistics (16.2), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 2013.

Sabina Ostrowska, Paweł Rutkowski (red.), Szkice Humanistyczne II: Prace z obozu naukowego Collegium Invisibile, Mikołajki 1–11 IX 2000, Warszawa 2001.

Paweł Rutkowski (red.), Szkice Humanistyczne I: Prace z obozu naukowego Collegium Invisibile, Smerek 3–11 IX 1999, CI i KFnrD, Warszawa 2000.

 

Artykuły naukowe w tomach i pismach

2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Kształcenie akademickie głuchych, w: Edukacja głuchych, red. Mariusz Sak, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 82–88.

2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, A corpus-based dictionary of Polish Sign Language (PJM), w: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The user in focus, red. Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli, Bolzano/Bozen: EURAC research, 365–376.

2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia – procedury – metodologia, w: Deaf Studies w Polsce, t. I, red. Mariusz Sak, Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 219–226.

2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Przestrzeń a czas: linia czasowa w komunikacji migowej, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2014: Marek Świdziński, Paweł Rutkowski, Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w językach wizualno-przestrzennych, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Ikoniczność w polskim języku migowym, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Anna Kuder, Analiza szyku przymiotnika jako przykład wykorzystania danych korpusowych w badaniach nad gramatyką PJM, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2014: Paweł Rutkowski, Cele i zakres działań Pracowni Lingwistyki Migowej UW, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2013: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)?, Polonica 33, 297–308.

2013: Paweł Rutkowski, When theoretical syntax meets sign language data, Sign Language & Linguistics 16.2, 119–123.

2012: Paweł Rutkowski, Is nP Part of Universal Grammar?, Journal of Universal Language 13.2, 119–144.

2012: Paweł Rutkowski, The syntax of floating intensifiers in Polish and its implications for the Determiner Phrase hypothesis, w: Proceedings of the Thirty-Second Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General Session and Parasession on Theoretical Approaches to Argument Structure, red. Zhenya Antić, Charles B. Chang, Emily Cibelli, Jisup Hong, Michael J. Houser, Clare S. Sandy, Maziar Toosarvandani, Yao Yao, Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 321–333.

2011: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych, w: Różne formy, różne treści, red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 211–223.

2011: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Iconicity in Polish Sign Language, w: Vision and Cognition: Literary, Linguistic and Cultural Aspects, red. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva, Sofia: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Институт за литература, Българска академия на науките, 237–257.

2010: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Polish Sign Language verbs, w: Verb 2010, Interdisciplinary Workshop on Verbs: The Identification and Representation of Verb Features, red. Pier Marco Bertinetto, Anna Korhonen, Alessandro Lenci, Alissa Melinger, Sabine Schulte im Walde, Aline Villavicencio, Pisa: Scuola Normale Superiore, Laboratorio di Linguistica, Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica, 32–37.

2010: Paweł Rutkowski, O zależnościach między liczeniem a językiem, Przegląd Humanistyczny 2, 83–91.

2010: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM), LingVaria 1(9), 65–77.

2009: Paweł Rutkowski, On how language coexistence may influence syntax: Elite-governed change of word order in Polish adjectival expressions, w: CLS 42: The Panels 2006, red. Jacqueline Bunting, Sapna Desai, Robert Peachey, Christopher Straughn, Zuzana Tomková, Chicago: University of Chicago, 141–151.

2008: Paweł Rutkowski, From apposition to classification: Polish vs. Lithuanian, w: Issues in Slavic syntax and semantics, red. Anastasia Smirnova, Matthew Curtis, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1–13.

2007: Paweł Rutkowski, Grammaticalization in the nominal domain: The case of Polish cardinals, w: LSO Working Papers in Linguistics, t. 6, red. Blake H. Rodgers, Madison: Department of Linguistics, University of Wisconsin-Madison, 89–102.

2007: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, NP coordination as a new argument in the debate on the DP-analysis of Polish, w: LSO Working Papers in Linguistics, t. 6, red. Blake H. Rodgers, Madison: Department of Linguistics, University of Wisconsin-Madison, 103–117.

2007: Paweł Rutkowski, The syntactic structure of grammaticalized partitives (pseudo-partitives), University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, t. 13.1, red. Tatjana Scheffler, Joshua Tauberer, Aviad Eilam, Laia Mayol, Philadelphia: Department of Linguistics, University of Pennsylvania, 337–350.

2007: Paweł Rutkowski, The syntactic properties and diachronic development of postnominal adjectives in Polish, w: Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Toronto Meeting 2006 (Michigan Slavic Materials: 52), red. Richard Compton, Magdalena Goledzinowska, Ulyana Savchenko, Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 326–345.

2007: Paweł Rutkowski, Hanna Maliszewska, On Prepositional Phrases inside numeral expressions in Polish, Lingua 117, 784–813 [numer specjalny: Linguistic perspectives on numerical expressions, red. Norbert Corver, Jenny Doetjes, Joost Zwarts].

2007: Paweł Rutkowski, Some remarks on the syntax of genitival phrases in Lithuanian, Simon Fraser University working papers in linguistics, t. I: Proceedings of the 22nd NorthWest Linguistics Conference (NWLC22), red. Nicole Carter, Loreley Hadic-Zabala, Anne Rimrott, Dennis Ryan Storoshenko, Burnaby: SFU Linguistics Graduate Students’ Association, Simon Fraser University, 221–231.

2007: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Frequency of use of Polish numerals does not influence their syntax, Simon Fraser University working papers in linguistics, t. I: Proceedings of the 22nd NorthWest Linguistics Conference (NWLC22), red. Nicole Carter, Loreley Hadic-Zabala, Anne Rimrott, Dennis Ryan Storoshenko, Burnaby: SFU Linguistics Graduate Students’ Association, Simon Fraser University, 175–186.

2006: Paweł Rutkowski, Why Polish numerals should not be analyzed as nouns, w: Minimalist Views on Language Design, red. Changguk Yim, Seoul: Hankook/Korean Generative Grammar Circle, 249–263.

2006: Paweł Rutkowski, Ljiljana Progovac, Classifying Adjectives and noun movement in Lithuanian, w: Minimalist Views on Language Design, red. Changguk Yim, Seoul: Hankook/Korean Generative Grammar Circle, 265–277.

2006: Paweł Rutkowski, From demonstratives to copulas: A cross-linguistic perspective and the case of Polish, Journal of Universal Language 7.2, 147–175.

2005: Paweł Rutkowski, Bopp, Franz, w: Encyclopedia of Linguistics, t. I, red. Philipp Strazny, New York/Oxon: Fitzroy Dearborn (Taylor & Francis Group), 148–150.

2005: Paweł Rutkowski, Baudouin de Courtenay, Jan Ignacy Niecisław, w: Encyclopedia of Linguistics, t. I, red. Philipp Strazny, New York/Oxon: Fitzroy Dearborn (Taylor & Francis Group), 128–130.

2005: Paweł Rutkowski, Ljiljaną Progovac, Classification Projection in Polish and Serbian: The Position and Shape of Classifying Adjectives, w: Formal Approaches to Slavic Linguistics: The South Carolina Meeting 2004 (Michigan Slavic Materials: 50), red. Steven Franks, Frank Y. Gladney i Mila Tasseva-Kurktchieva, Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 289–299.

2004: Paweł Rutkowski, Hanna Maliszewska, The syntactic structure of the construction: Numeral ‘out of’ Numeral in Polish, SKY Journal of Linguistics 17, 267–278.

2003: Paweł Rutkowski, On the universal neuropsychological basis of the syntax of numerals, Journal of Universal Language 4.2, 147–182.

2003: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, O zależności między właściwościami składniowymi i frekwencyjnymi liczebników głównych w polszczyźnie, w: Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, red. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Romuald Huszcza, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 125–140.

2003: Paweł Rutkowski, Neuropsychologiczne uwarunkowania składni liczebników głównych, w: Scripta Neophilologica Posnaniensia, vol. 5, red. Stanisław Puppel, Poznań: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 209–233.

2003: Paweł Rutkowski, Liczebniki jako elementy funkcjonalne w derywacji zdania, Poradnik Językowy 2, 11–32.

2002: Paweł Rutkowski, Noun/pronoun asymmetries: evidence in support of the DP hypothesis in Polish, Jezikoslovlje 3.1–2, 159–170.

2002: Paweł Rutkowski, Numerals as grammaticalised nouns: a generative approach, Interlingüística 13.III, 317–328.

2002: Paweł Rutkowski, The Syntax of Quantifier Phrases and the Inherent vs. Structural Case Distinction, Linguistic Research 7.1, 43–74.

2002: Paweł Rutkowski, Noun/pronoun asymmetries: evidence in support of the DP hypothesis in Polish, w: ADL’2002: Actes des 7e rencontres de l’atelier des doctorants en linguistique, red. Peggy Afuta, Adil El Ghali, François Toussenel, Paris: École Doctorale de Sciences du Langage, Université Paris 7, 91–96.

2001: Paweł Rutkowski, Kamil Szczegot, On the syntax of functional elements: Numerals, pronouns and expressions indicating approximation, w: Generative Linguistics in Poland: Syntax and Morphosyntax, red. Adam Przepiórkowski, Piotr Bański, Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 187–196.

2001: Paweł Rutkowski, Something strange in Slavic, Lithuanian and German: About the inherent vs. structural case distinction, w: 6e rencontres de l’atelier des doctorants en linguistique: Actes, red. Emmanuel Aïm, Kim Gerdes, Hi-Yon Yoo, Paris: Université Paris 7, 137–142.

2001: Paweł Rutkowski, Wprowadzenie do fonologii generatywnej, Poradnik Językowy 1, 12–30.

2001: Paweł Rutkowski, Numeral Phrases in Polish and Estonian, w: Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics, vol. 2 (Travaux de l’Institut de Linguistique de Lund 39:2), red. Arthur Holmer, Jan-Olof Svantesson, Åke Viberg, Lund: Lund University Press, 181–190.

2000: Paweł Rutkowski, Składnia polskich grup liczebnikowych: próba opisu formalnego, Poradnik Językowy 8, 10–28.

2000: Paweł Rutkowski, Polish stress and plural subject clitics, Folio 7/8, 131–148.

2000: Paweł Rutkowski, Polski akcent wyrazowy: próba opisu w aparacie teorii optymalności, Mishellanea 1, 25–37.

2000: Paweł Rutkowski, O strukturze sylaby, Poradnik Językowy 3, 16–26.