Kronika 2016

20 grudnia 2016 roku odbyło się bałtystyczne spotkanie wigilijne. Przygotowali je, zgodnie z naszą tradycją, studenci II roku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

14 grudnia 2016 roku gościem Pracowni Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych był dr Mirosław Jankowiak z Instytutu Slawistyki PAN. Dr Jankowiak wygłosił dla nas wykład „Z dziejów Polaków Krasławia i okolic. Dziedzictwo Platerów”.

 

jankowiak_pracownia

 

24 listopada 2016 roku w Centrum Kultury Litewskiej wykład poświęcony najnowszej literaturze litewskiej wygłosiła nasza współpracownica i gość z Wilna – dr Jūratė Čerškutė.

z-jurate

jurate

 

23 listopada 2016 roku z inicjatywy Koła Naukowego Bałtystów odbyło spotkanie z dr Małgorzatą Kasner (Instytut Slawistyki PAN), wieloletnią dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, która wygłosiła wykład „Litewskie badania nad kulturą pamięci (1990–2015)”.

Małgorzata Kasner – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja lituanistyczna), wykładowca w Katedrze Bałtystyki (do 2000 roku), dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie w latach 2000-2005 i 2009-2015, autorka książki <Juozas Kėkštas – paribio poetas>. Naujosios literatūros studijos (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2002), publikacji poświęconych literaturze litewskiej i polsko-litewskim kontaktom kulturowym oraz przekładów literatury litewskiej na język polski (J. Vaičiūnaitė, V. Juknaitė, J. Strielkūnas i inni), tegoroczna laureatka nagrody im. Jerzego Giedroycia przyznawanej przez Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego (http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/kasner-widacki-radziwill-wreczono-nagrode-im-giedroycia/).

 

23 listopada 2016 roku w Państwowym Muzeum Archeologicznym w ramach Seminarium Bałtyjskiego odbył się wykład dr. Mindaugasa Bertašiusa z Uniwersytetu Kowieńskiego zatytułowany: „Tajemnicze obiekty na wielofazowym cmentarzysku w Marvelė pod Kownem”.

seminarium-balt_zaproszenie_listopad-2016

 

W dniach 13–20 listopada 2016 roku w Wojnowicach pod Wrocławiem odbyły się międzynarodowe warsztaty translatorskie „Tłumacze bez granic” organizowane przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Uczestniczyły w nich trzy reprezentantki bałtystyki: Paulina Ciucka, Agnieszka Smarzewska
i Joanna Tabor.

 

Listopad 2016 – w tegorocznym finale nagrody Angelus znalazły się aż dwie litewskie książki: „Mam na imię Marytė” Alvydasa Šlepikasa w przekładzie naszej magistrantki Pauliny Ciuckiej oraz „Silva rerum” Kristiny Sabaliauskaitė w tłumaczeniu Izabeli Korybut-Daszkiewicz.

 

W dniach 30 września–1 października 2016 roku odbyła się IV międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja Bridges in the Baltics, której gospodarzem była w tym roku nasza bałtystyka. Podczas konferencji swoje referaty zaprezentowało 58 studentów z 8 krajów. Po intensywnych obradach na uczestników czekały: gra miejska, przyjęcie w Centrum Kultury Litewskiej oraz występ zespołu Sutari.

W przyszłym roku konferencja odbędzie się w Sztokholmie.

bridges_16

bridges_10

bridges_7

bridges_9

bridges_8

14590012_1788061474750464_262610375295244054_o

bridges_19

bridges_11

bridges_17

bridges_6

bridges_12

bridges_15

bridges_18

bridges_1

bridges_14

bridges_13

 

W dniach 7-11 września 2016 roku we Dworze Miłosza (siedzibie Międzynarodowego Centrum Dialogu) w Krasnogrudzie odbył się czwarty „Sejmik Literacki”. Uczestnikami Seimiku byli Rasa Rimickaitė, Adam Pomorski, Magdalena Heydel, Algis Kalėda, Tomasz Błaszczak, Irena Aleksaitė, Vytas Dekšnys, Vyturys Jarutis, Birutė Jonuškaitė, Kazys Uscila, Eugenijus Ališanka, Sigitas Birgelis, Vladas Braziūnas, Almis Grybauskas, Antanas A. Jonynas, Alvydas Šlepikas, Laima Grūmadienė; warszawską bałtystykę reprezentowali Paulina Ciucka, Jonas Jankauskas, Agnieszka Rembiałkowska i Joanna Tabor.

W ramach Sejmiku odbył się cykl spotkań i wykładów poświęconych problematyce translatorskiej i kontaktów literackich: 8 września – spotkanie uczestników Sejmiku z Krzysztofem Czyżewskim „Pogranicze i literatura Pogranicza”, 9 września – wykład dr hab. Magdaleny Heydel z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego „Jak nowa myśl przekładoznawcza pomaga zrozumieć zadania tłumaczy i miejsce tłumaczenia w dzisiejszej kulturze”, a 10 września – wykład prof. dr. hab. Algisa Kalėdy z Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru „Poezja Kornelijusa Platelisa w kontekście współczesnej poezji (koniec XIX w. – pocz. XX w.)”.

Podczas intensywnych warsztatów literacko-translatorskich omawiano m.in. polskie przekłady utworów Daivy Čepauskaitė, Rimvydasa Stankevičiusa (tłum. J. Jankauskas), Vladasa Braziūnasa (tłum. A. Rembiałkowska), Birutė Pūkelevičiūtė (tłum. J. Tabor), Almisa Grybauskasa (tłum. A. Smarzewska), Kazysa Bradūnasa (tłum. P. Ciucka).

Wieczorami kawiarnia „Piosenka o porcelanie” gromadziła uczestników spotkań literackich: 8 września odbył się tu wieczór autorski z Alvydasem Šlepikasem i prezentacja polskiego przekładu jego książki pt. „Mam na imię Marytė“ (prow. Krzysztof Czyżewski, z udziałem tłumaczki Pauliny Ciuckiej); 9 września – wieczór autorski z Magdaleną Grochowską, autorką książki „Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu“, której przekład litewski ukazał się w tym roku (prow. Krzysztof Czyżewski, z udziałem tłumacza Kazysa Uscili), 10 września – wieczór poezji litewskiej (prow. Antanas A. Jonynas, Adam Pomorski, Rasa Rimickaitė; wiersze E. Ališanki, S. Birgelisa, V. Braziūnasa, D. Čepauskaitė, S. Gedy, A. Grybauskasa, A. A. Jonynasa, N. Miliauskaitė, K. Platelisa, B. Pūkelevičiūtė, A. Šlepikasa w oryginale i w przekładach P. Ciuckiej, J. Jankauskasa, M. Gierałtowskiej, A. Pomorskiego, A. Rembiałkowskiej, A. Smarzewskiej, J. Tabor).

8 i 9 września w lekcjach literatury litewskiej w litewskim Liceum im. 11 Marca w Puńsku udział wzięli Alvydas Šlepikas i Paulina Ciucka, a 9 września w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sejnach odbyło się spotkanie autorskie z Birutė Jonuškaitė (prow. Joanna Tabor), uczestnicy tego spotkania mieli rownież okazję obejrzeć wystawę fotograficzną „Życie kobiet w regionie Dzuków”.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Pisarzy Litwy (koordynator – Birutė Jonuškaitė) oraz Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach (koordynator – Agata Szkopińska).

Relacje:

http://pogranicze.sejny.pl/sejmik_literacki__7_11_wrzesnia_2016_,1684-1,15301.html

http://punskas.pl/iv-literaturos-seimelis-krasnagrudoje/

 

 

W dniach 1–7 sierpnia 2016 roku w miasteczku Soły (Salos) na Litwie odbyła się XIII Międzynarodowa Letnia Szkoła Językoznawcza „Academia Grammaticorum Salensis Tertia Decima”, w której wzięli udział pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z ośrodków akademickich i instytutów badawczych z Białorusi, Finlandii, Holandii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Rosji. Inicjatorem i kierownikiem naukowym letniej szkoly jest prof. dr hab. Axel Holvoet.

W tym roku wykłady wygłosili Kees Hengeveld z Uniwersytetu w Amsterdamie („Introduction to Functional Discourse Grammar”), Seppo Kittilä z Uniwersytetu w Helsinkach („Valency change”,  „Increasing / decreasing valency”, „Causatives: formal aspects, semantics”, „Atypical Causatives”) oraz  Jurģis Šķilters z Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze(„Formal Semantics”), Peter Arkadiev z Rosyjskiej Akademii Nauk („Borrowed Morphology”). Wyniki swoich najnowszych  badań przedstawili: Peter Arkadiev i Anna Daugaviet („The perfect in Lithuanian and Latvian: a contrastive and comparative study”), Axel Holvoet („Some typologically interesting middle-voice grams in Baltic. 1. Deobjectives, deaccusatives & Co. 2. Permissives and curatives”), Siwaporn Boonruang („Phraseological units of head and its parts in the comparison with Russian and Thai languages”), Kirill Kozhanov („Lithuanian and Latvian Romani: Between Slavic and Baltic”),  Sonya Oskolskaya („Actionality of Nanai verbs”), Jurgis Pakerys („The rise of dative in the Baltic periphrastic permissive constructions”), Felix Thies („Ortographic and syntactic remarks on the language of Daukša”), Vladimir Panov („Sentence Final Particles: Typology and Areal Distribution”).

W ramach Solskiego Festiwalu Muzycznego (Salų muzikos festivalis) wystąpili: Kowieński Kwartet Smyczkowy (Kauno styginių kvartetas), Bałtycki Kwartet Gitarowy (Baltijos gitarų kvartetas) wraz z orkiestrą Senoji CAMERATA (pod dyr. Vilhelmasa Čepinskasa) oraz chór Canticum Novum i Rimvydas Mitkus (organy). Najmłodsi uczestnicy letniej szkoły obejrzeli spektakl „Afrika“ (wyst. „Nieko sau teatras!“).

Warszawską bałtystykę reprezentowali  mgr Agnieszka Rembiałkowska oraz Andrzej Żak.

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Academia Salensis” i Uniwersytet Wileński, dzięki wsparciu Litewskiej Rady Nauki (Lietuvos mokslo taryba, letnia szkoła, org. Axel Holvoet, Gina Kavaliūnaitė-Holvoet, Benita Riaubienė, Vaiva Žeimantienė, ) oraz Litewskiej Rady Kultury (Lietuvos kultūros taryba, festiwal, org. Auksė Ruebens).

Informacje (w tym materiały wykładów) – na stronie Stowarzyszenia „Academia Salensis” academiasalensis.org.

img_4680_visi
 
 
 
22 czerwca 2016 roku odbył się kolejny – ostatni przed wakacjami – pokaz litewskiego filmu muzycznego „Paskutiniai Brėmeno muzikantai” (Ostatni muzykanci z Bremy, 2005, reż. V. Lekavičius), do którego napisy opracowali studenci bałtystyki.
 
 
7 czerwca 2016 roku Koło Naukowe Bałtystów zorganizowało dwa wykłady: jeden poświęcony najnowszemu litewskiemu teatrowi (Karolina Matuszewska), a drugi ruchowi neopogan na Litwie (Ania Foryś i Paulina Hausner).
 
Zrzut ekranu 2016-06-05 o 22.14.30
 
 
4–5 czerwca 2016 roku, w ramach obchodów jubileuszu 200-lecia UW, odbywały się wieczorne i nocne wykłady popularyzatorskie: https://uw200.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/03/Program_sobota.pdf. W sobotę 4 czerwca o godz. 19.00 zaprezentowała się także bałtystyka – pokazaliśmy fragmenty filmu muzycznego „Ostatni muzykanci z Bremy”, do którego napisy przygotowali nasi studenci pod opieką Agnieszki Rembiałkowskiej. Wprowadzenie – Jūratė Čerškutė i Agnieszka Rembiałkowska.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 czerwca 2016 roku w Ambasadzie Litwy odbyło się spotkanie z Tomasem Venclovą.
 
 
 
 
 
 
 

30 maja i 1 czerwca 2016 roku gościnne wykłady dla bałtystów wygłosiła prof. Anna Vulāne z Uniwersytetu Łotewskiego. Pierwszy wykład nosił tytuł: Jak Łotysze nazwali świat, czyli obraz świata odzwierciedlony w systemie nazewnictwa, drugi zaś: Jak Łotysze ustrukturyzowali świat, czyli odzwierciedlenie pojmowania świata w systemie gramatycznym języka łotewskiego. Wykłady prowadzone były w języku łotewskim.

 

19–20 maja 2016 roku w ramach festiwalu Poezijos pavasaris (Wiosna poezji) gościliśmy na UW litewskich poetów: Sigitasa Birgelisa, Birutė Jonuškaitė, Mykolasa Karčiauskasa, Jolantę Malinauskaitė i Ričardasa Šileikę. Spotkania z poetami poprowadzili dr Jūratė Čerškutė, Agnieszka Rembiałkowska i przewodniczący Koła Naukowego Bałtystów Jonas Jankauskas. Tłumaczenia wierszy odczytywanych podczas spotkań przygotowali, między innymi, nasi studenci.

19 maja (Wydział Polonistyki UW)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20 maja (klubokawiarnia Fenomenalna, ogród na dachu BUW-u)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zrzut ekranu 2016-05-24 o 01.41.33

zzz

 

 

28 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie studentów bałtystyki (I rok studiów licencjackich i II rok studiów magisterskich) ze studentami historii i anglistyki z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, którzy przyjechali do Polski z dwudniową wizytą studyjną. Spotkanie poprowadziła dr Ana Romančuk.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Zakład Bałtystyki UW.

kowno w wawie przy studencie (2)

 

23 kwietnia 2016 roku odbył się Dzień Otwarty na UW. Tak prezentowała się filologia bałtycka:

Zrzut ekranu 2016-04-24 o 00.18.10

0004

Zrzut ekranu 2016-04-28 o 16.31.13

0009

0006

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.32.20

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.33.40

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.31.32

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.31.56

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.30.10

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.33.15

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.31.13

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.30.43

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.32.51

0013

0003

Zrzut ekranu 2016-04-25 o 00.13.13

 

19 i 20 kwietnia 2016 roku odwiedziły nas panie Birutė Jonuškaitė i Irena Aleksaitė, które poprowadziły dla nas warsztaty z przekładu literackiego. Pod okiem specjalistek tłumaczyliśmy fragmenty „Maranty”, najnowszej powieści Birutė Jonuškaitė.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

13 kwietnia 2016 roku odbył się wykład mgr Liene Gūtmane: „Łotwa – Syberia – Łotwa – Irlandia, czyli o małych akcentach w najnowszej łotewskiej prozie”. Podczas wykładu odczytane zostały fragmenty najbardziej znanych współczesnych łotewskich utworów w przekładach naszych studentów.

20160413_125759

20160413_113141

 

4–6 kwietnia 2016 roku odwiedziła nas z gościnnymi wykładami dr Zanda Gūtmane z Uniwersytetu w Lipawie (Liepāja). Tematem wykładów były Bałtyckie paralele historyczno-literackie (na przykładzie literatury łotewskiej i litewskiej po 1940 roku). 

 

21–22 marca 2016 roku w ramach Światowych Dni Poezji i akcji „Wiersze w metrze” Warszawę odwiedził litewski poeta Aidas Marčėnas. Spotkania z nim odbyły się w CSW w Zamku Ujazdowskim oraz w Ambasadzie Litwy. Spotkanie w ambasadzie poprowadziły dr Jūratė Čerškutė i autorka przekładów wierszy Marčėnasa Paulina Ciucka. Tłumaczyła Agnieszka Rembiałkowska.

wwm-dzien-pozecji-plakat-b2-chroma-druk-01

IMG_6585

IMG_6592

IMG_6588

P1040826

P1040832

 

16 marca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Jaunimo žodynas, czyli jak mówią młodzi”. Można się było na nim dowiedzieć, jak się po litewsku nazywają różne nowe przedmioty, sprzęty i zjawiska (smartfon, tablet, legginsy, selfie…), jakie słowa są modne, a jakie już nie itp. Spotkanie prowadziła dr Jūratė Čerškutė.