Kronika 2018

19 grudnia 2018 roku odbyła się wigilia bałtystyczna, w której uczestniczyli wykładowcy, studenci oraz absolwenci bałtystyki. Miło, że mogliśmy pobyć razem!

 

W wydawanym przez Uniwersytet w Lipawie łotewskim czasopiśmie naukowym Scriptus Manet. Humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls / Journal of Humanities and Arts został opublikowany szalenie interesujący wywiad Lindy Lauze i Diāny Laiveniece z naszymi wykładowczyniami przedmiotów lettonistycznych mgr Liene Gūtmane i mgr Martą Grzybowską (Latviešu valodas apguve Varšavā, Scriptus Manet 2/2018: 120-126).

 

 

 

12 grudnia 2018 roku odbyły się interaktywne szkolenia online dla wykładowców ośrodków lituanistycznych spoza Litwy, w którym wzięło udział m.in. dziewięcioro pracowników i doktorantów Zakładu Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego (mgr I. Aleksa, mgr P. Brudzyński, mgr M. Grzybowska, mgr A. Kosim, mgr Z. Mitan-Gawryszewska, dr J. Prusinowska, mgr A. Rembiałkowska, dr I. Szulska, dr J. Tabor).

Program szkoleń obejmował wykłady poświęcone wirtualnym narzędziom do nauki języka litewskiego (prof. dr A. Kazlauskienė, doc. dr E. Rimkutė: Naujųjų elektroninių priemonių panaudojimas mokant(is) lietuvių kalbos), problemom polityki językowej na Litwie (prof. dr A. Leonavičienė: Bendrinė kalba, jos statusas ir kalbos politika) oraz współczesnemu kinu litewskiemu (G. Jankauskas: Šiuolaikinis lietuvių kinas).

Organizator: Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie.

Kursy odbyły się w ramach międzynarodowego projektu „Wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami bałtystycznymi za granicą i instytucjami naukowymi na Litwie“ (finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej).

 

27 i 29 listopada 2018 roku gościem Katedry był doc. Vytautas Rinkevičius z Uniwersytetu Wileńskiego, który wygłosił dla nas dwa wykłady poświęcone językowi pruskiemu.

Wizyta odbyła się w ramach międzynarodowego projektu „Wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami bałtystycznymi za granicą i instytucjami naukowymi na Litwie“ (finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej).

 

W dniach 23–29 listopada 2018 roku w kinie Iluzjon odbył się przegląd litewskich filmów: fabularnych, dokumentalnych i animowanych (http://www.iluzjon.fn.org.pl/aktualnosci/info/961/tydzien-kina-litewskiego.html). Była to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z klasyką i nowościami litewskiej kinematografii.

 

W dniach 23–24 listopada 2018 roku w Wilnie i Oniksztach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Folklor litewski i polski XIX oraz XX wieku. Źródła – literackie przekształcenia – interpretacje. Warszawską bałtystykę reprezentowała dr Inesa Szulska (referat pt. Folklor litewski w powieściach
J. I. Kraszewskiego i M. Rodziewiczówny z lat 80-tych XIX wieku – wyzwanie interpretacyjno-translatologiczne
).

Organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedry Kulturoznawstwa, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego.   

Relacja portalu l24.lt: www.l24.lt/pl/kultura-pl/item/274091-folklor-pozwolil-przetrwac-tozsamosci-narodowej

 

21 listopada 2018 roku bałtyści spotkali się w Muzeum Literatury z wybitnym litewskim artystą plastykiem – Stasysem Eidrigevičiusem, który oprowadził ich po swojej wystawie „Litwo, Ojczyzno moja…” (http://muzeumliteratury.pl/litwo-ojczyzno-moja-adam-mickiewicz-i-stasys-eidrigevicius/). 

 

26 października 2018 roku w ramach XXII Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie odbyła się prezentacja książki Niedokonane odkrycie łotewskiego autora Mārtiņša Zutisa (wyd. EZOP, 2018).  W spotkaniu uczestniczyli autor książki oraz Marta Grzybowska, tłumaczka książki na język polski, która tłumaczyła również konsekutywnie podczas towarzyszących prezentacji warsztatów plastycznych dla dzieci. Moderator – Łukasz Wojtusik.

 

25 października 2018 roku w Centrum Sztuki Współczesnej U-jazdowski w Warszawie odbył się wernisaż polsko-litewskiej wystawy Czekając na kolejne nadejście.

 

23 i 24 października 2018 roku naszym gościem była doc. Alma Braziūnienė z Uniwersytetu Wileńskiego (http://www.kf.vu.lt/struktura/darbuotojai/alma-braziuniene), specjalistka w dziedzinie księgoznawstwa, która poprowadziła dla nas dwa wykłady:

1. Valstietiškoji XIX a. knygos kultūra (o funkcjonowaniu książki na wsi w XIX wieku, realiach w okresie zakazu druku czcionką litewską, nielegalnym kolportażu zakazanych książek).

2. Senoji knyga ir bibliofilija (książka jako dzieło sztuki, co każe ludziom kolekcjonować książki, co to jest książka bibliofilska, znaczenie bibliofilii w badaniach naukowych).

Wykłady doc. Almy Braziūnienė odbyły się w ramach międzynarodowego projektu „Wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami bałtystycznymi za granicą i instytucjami naukowymi na Litwie“ (finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej).

 

23 października 2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy na ulicy Koszykowej odbyła się dyskusja Polacy na Litwie: między Warszawą, Wilnem a Moskwą. W dyskusji udział wzięli m.in. dr Paweł Sobik, autor książki Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej, oraz Maria Przełomiec, autorka Studia Wschód TVP; moderator – Dominik Wilczewski. Nie zabrakło również studentów bałtystyki…

Organizatorzy: Fundacja Pobliża, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 

10 i 11 października 2018 roku w Katedrze odbyły się warsztaty translatorskie z tłumaczem literatury polskiej na język litewski Vytasem Dekšnysem, autorem litewskiego przekładu m.in. Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej, oraz pisarzem Andriusem Jakučiūnasem.

Organizatorzy: Związek Pisarzy Litwy, Zakład Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

10 października 2018 roku w księgarni „Moda na czytanie” odbyła się prezentacja książki Ukojenie dla drzewa Adama Ingi Žolude, laureatki Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Książkę w przekładzie Daniela Łubińskiego wydało Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Spotkanie prowadziła dr Sandra Užule-Fons, tłumaczenie konsekutywne – Ieva Palaša.

 

6 października 2018 roku w ramach VIII Nocy Poezji w Krakowie odbyło się spotkanie wokół niedawno wydanego po polsku tomu poetyckiego Stalo kalnas=Stół góra ołtarna litewskiego autora Vladasa Braziūnasa (wyd. Pogranicze, 2018). Gośćmi spotkania byli Vladas Braziūnas i tłumaczka Agnieszka Rembiałkowska; moderator – Michał Zabłocki.

Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, przy wsparciu finansowym Instytutu Kultury Litewskiej.

Relacja Agnieszki Sroczyńskiej: https://poecipolscy.pl/aktualnosci/piesn-jest-orezem-wolnosci/

 

W dniach 5-6 października 2018 roku odbyła się kolejna edycja konferencji Bridges in the Baltics – tym razem w Tartu. Katedrę reprezentował doktorant Lesław Góral, który wygłosił (po łotewsku) referat: The avant-garde at Latvian and Lithuanian literature in the years 1918–1940. Similar or different?

https://sisu.ut.ee/balticbridge/tartu-2018

https://www.facebook.com/balticbridge/

 

W dniach 5-6 października 2018 roku, z okazji 200-lecia Polonistyki UW, odbyła się konferencja naukowa Tradycja. Teraźniejszość. Przyszłość. Katedrę reprezentowała dr Joanna Tabor, która wzięła udział w panelu poświęconym dydaktyce i przedstawiła prezentację: Sprawdzam! Zajęcia w terenie jako metoda autoweryfikacji kompetencji studentów filologii bałtyckiej.

http://polonistyka200.uw.edu.pl

 

1 października 2018 roku – w ramach Międzynarodowego Dnia Tłumacza – Agnieszka Rembiałkowska  przeprowadziła dla uczniów I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie  lekcję warsztatową pt. Jak tłumacz wymyśla język: o litewskim przekładzie Ferdydurke W. Gombrowicza  (tłum. I. Aleksaitė) i o polskim przekładzie pierwszej litewskiej powieści steampunkowej – Wilczej godziny A. Tapinasa (tłum. L. Candravičius).

Organizatorzy: Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury EUNIC Warszawa (Litewski Instytut Kultury), Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

 

28 września 2018 roku, z inicjatywy Ambasadora Łotwy w Polsce Pana Edgarsa Bondarsa oraz nowej Ambasador Polski na Łotwie Pani Moniki Michaliszyn, Katedrę odwiedził Dyrektor Łotewskiej Biblioteki Narodowej Pan Andris Vilks, który przekazał warszawskim bałtystom kilkadziesiąt książek – ważnych pozycji należących do kanonu literatury łotewskiej, słowników, encyklopedii.

 

27 września 2018 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne, podczas którego powitaliśmy nowo przyjętych studentów bałtystyki.

 

20 września 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki w Opolu odbyło się poświęcone Bałtom spotkanie literackie z cyklu „Małe literatury – wielkie odkrycia”, podczas którego dr Joanna Tabor wygłosiła wykład Co się czyta u sąsiadów? Przegląd literatury litewskiej i łotewskiej w przekładach na język polski.

Wykład odbył się w ramach programu inicjatyw dla animatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.

 

W dniach 12-16 września 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Dialogu  w Krasnogrudzie odbył się szósty polsko-litewski Sejmik literacki.

W seminarium wzięli udział poeci, pisarze, tłumacze z Polski i z Litwy: Eugenijus Ališanka, Sigitas Birgelis, Vladas Braziūnas, Benediktas Januševičius, Ona Jautakė, Birutė Jonuškaitė, Antanas A. Jonynas, Danutė Kalinauskaitė, Sigitas Poškus, Viktoras Rudžianskas, Aivaras Veiknys, Irena Aleksaitė, Tomasz Błaszczak, Magdalena Heydel, Alina Kuzborska, Zuzanna Mrozikowa; warszawską bałtystykę reprezentowały Joanna Tabor, Agnieszka Rembiałkowska, Paulina Ciucka i Dominika Jagiełka.

Program seminarium, oprócz codziennych intensywnych warsztatów translatorskich, obejmował wykłady (Przekład wcielony czyli pytanie o tłumacza Magdaleny Heydel), spotkania z wydawcami i animatorami życia kulturalnego regionu (Andrzej Kalinowski, prezes Fundacji Sąsiedzi, i Zbigniew Fałtynowicz, kustosz Działu Kultury Literackiej Suwalszczyzny Muzeum Okręgowego w Suwałkach), zwiedzanie wystaw poświęconych życiu i twórczości Aleksandra Leszka Moczulskiego (Nie nicość, nie nicość, nie nicość, a miłość, a miłość, a miłość…, Ptaszniki w Krasnogrudzie, prow. Dorota Jaczewska) oraz Marii Konopnickiej (Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, prow. Zbigniew Fałtynowicz).

Wieczorami w kawiarni „Piosenka o porcelanie” odbywały się spotkania autorskie: 13 września – z Krzysztofem Czyżewskim, wokół niedawno wydanych Żegaryszek (słowo i obraz, fotografie i haiku), 14 września – z Magdaleną Heydel, wokół polskich przekładów Conrada i mającego się ukazać jesienią nowego przekładu Opowiadań. 15 września, podczas wieczoru poezji litewskiej w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, uczestniczący w seminarium poeci litewscy zaprezentowali swoje wiersze, a tłumacze – ich przekłady szlifowane podczas warsztatów; spotkanie prowadził Eugenijus Ališanka, tłumaczenie konsekutywne – Paulina Ciucka.

Ostatnim akcentem Sejmiku była prezentacja niedawno wydanego po polsku tomu Stół góra ołtarna Vladasa Braziūnasa, która odbyła się 16 września, już po litewskiej stronie granicy – w Salonie „Šalcinis“ przy oddziale Dzukijskiego Parku Narodowego w Merkinė. W spotkaniu wzięli udział autor książki Vladas Braziūnas, tłumaczka Agnieszka Rembiałkowska, Agata Szkopińska z Ośrodka Pogranicze, a także pisarz i historyk Henrikas Gudavičius; moderator – Algimantas Černiauskas, oprawa muzyczna – zespół Kukumbalis.

Organizatorzy Sejmiku: Związek Pisarzy Litwy oraz Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

Relacja Radia Białystok: http://www.radio.bialystok.pl/podrozepokulturze/index/id/159748

Relacja portalu punskas.pl: http://punskas.pl/vi-literaturos-seimelis-krasnagrudoje/

fot. Benediktas Januševičius

fot. Benediktas Januševičius

fot. Vladas Braziūnas

fot. Vladas Braziūnas

fot. Benediktas Januševičius

 

21 sierpnia 2018 roku nakładem wydawnictwa Ezop ukazała się książka dla dzieci „Niedokonane odkrycie”, debiut literacki łotewskiego grafika, ilustratora, twórcy animacji i komiksów Mārtiņša Zutisa. Książkę na język polski przełożyła Marta Grzybowska.

Książka została wydana w ramach projektu „Nasza Mała Biblioteka”, finansowanego m.in. z programu „Kreatywna Europa Kultura” Komisji Europejskiej.

 

28 sierpnia 2018 roku pracowniczka naszej Katedry, dr Monika Michaliszyn, została mianowana nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Łotewskiej. To wielki zaszczyt i wyróżnienie! Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu tej ważnej misji dyplomatycznej.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/listy-uwierzytelniajace/art,30,prezydent-wreczyl-listy-uwierzytelniajace-pieciu-ambasadorom.html

 

W dniach 29 lipca–4 sierpnia 2018 roku w miasteczku Soły (Salos) na Litwie odbyła się XV Międzynarodowa Letnia Szkoła Językoznawcza Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima, w której wzięli udział pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z ośrodków akademickich i instytutów badawczych z Białorusi, Francji, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Rosji. Inicjatorem i kierownikiem naukowym akademii jest prof. dr hab. Axel Holvoet.

W tym roku wykładowcami letniej szkoły byli Susan Rothstein z Uniwersytetu Bar-Ilan (Semantics of counting and  measuring, cross-linguistic aspects of formal semantics), Fred Landman z Uniwersytetu Telawiwskiego (Boolean operators in natural language semantics) oraz  Jurģis Šķilters z Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze (Representing space in Region Connection Calculus. Formal qualitative representation of Latvian spatial relations).

Na konferencji, podczas sesji ogólnej, wyniki swoich najnowszych  badań przedstawili Gintaras Dautartas, Vladimir Panov, Vilius Dranseika, Ignas Rudaitis, Axel Holvoet, Anżalika Dubasava i Anna Daugavet. Podczas sesji warsztatowej poświęconej zabytkom języków bałtyckich (The Old Lithuanian: Language and Texts) referaty wygłosili Everita Andronova, Ernesta Kazakėnaitė, Felix Thies, Vilma Zubaitienė, Paweł Brudzyński i Gina Kavaliūnaitė-Holvoet.

W ramach Solskiego Festiwalu Muzycznego (Salų muzikos festivalis) wystąpili: Justė Jankauskaitė i Renata Marcinkutė-Lesieur, Kowieński Kwartet Smyczkowy (Kauno styginių kvartetas), akordeonista Martynas Levickis (program Unexplored Territories) oraz Bałtycki Kwartet Gitarowy (Baltijos gitarų kvartetas) z Sauliusem Petreikisem i Vitisem Nivinskasem (program BaRock!). Najmłodsi uczestnicy letniej szkoły obejrzeli spektakl Pasaka apie karalius (Stalo teatras).

Warszawską bałtystykę reprezentowali Paweł Brudzyński (referat pt. Uses of morphological causatives in Chylinski’s Bible), Agnieszka Rembiałkowska oraz Andrzej Żak.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Academia Salensis i Uniwersytet Wileński, dzięki wsparciu finansowemu Litewskiej Rady Nauki (letnia szkoła, org. Axel Holvoet, Gina Kavaliūnaitė-Holvoet, Ringailė Trakymaitė, Vaiva Žeimantienė) oraz Litewskiej Rady Kultury (festiwal, org. Auksė Ruebens).

Informacje (w tym materiały wykładów) – na stronie Stowarzyszenia „Academia Salensis” academiasalensis.org.

fot. Laura E. Holvoetfot. Agnieszka Rembiałkowska

 

W dniach 17-31 lipca 2018 roku w Nidzie na Mierzei Kurońskiej odbyły się warsztaty translatorskie, organizowane w ramach polsko-litewskiego projektu Simonaitytė prabyla lenkiškai = Simonaitytė po polsku. W warsztatach wzięły udział wykładowczynie, absolwentki oraz studentki naszej katedry: dr Mirijana Kozak, mgr Agnieszka Rembiałkowska, lic. Katarzyna Choroszucha, lic. Dominika Huczyńska, lic. Monika Kujawska i lic. Marta Kwiatkowska.

Program warsztatów, oprócz codziennej intensywnej pracy nad polskim tłumaczeniem fragmentu autobiograficznej książki Ne ta pastogė Ievy Simonaitytė, obejmował wykłady poświęcone kontekstom biografii i twórczości Ievy Simonaitytė (Marijus Šidlauskas) i literaturze litewskiego Pomorza (Nijolė Kepenienė), obejrzenie filmu Ėvė, Mažosios Lietuvos rašytoja (2017), wycieczkę po stronach rodzinnych pisarki (trasa Buvo visko: Ėvės takais, przewodniczka: Edita Barauskienė), „przedobiadek literacki“ z udziałem Daivy Molytė-Lukauskienė i Edmundasa Atkočiūnasa, a także wizytę w Okręgowej Bibliotece Publicznej im. I. Simonaitytė w Kłajpedzie oraz prezentację założeń projektu podczas ceremonii odsłonięcia Ławeczki Ievy Simonaitytė na jednym z dziedzińców biblioteki (20 lipca).

Tłumaczki  uczestniczyły również w spotkaniach literackich, pokazach filmowych i koncertach odbywających się w Nidzie, m.in. w spotkaniu Kava su rašytoju Thomu Mannu z udziałem wybitnego litewskiego tłumacza Antanasa Gailiusa (w ramach Festiwalu Thomasa Manna) oraz w wieczorze autorskim tegorocznego laureata Nagrody im. Maironisa Almisa Grybauskasa (w Domu-Muzeum Eduardasa Jonušasa). Ponadto zapoznały się z historią i dziedzictwem kulturowym Mierzei Kurońskiej, przemierzyły wydmy, zwiedziły muzea Nidy, obejrzały kolonię kormoranów, piaskowe rzeźby i Górę Czarownic w Juodkrantė, wybrały się na Święto Morza do Kłajpedy.

Projekt Simonaitytė prabyla lenkiškai = Simonaitytė po polsku jest kolejnym ogniwem zainicjowanej przez dr Mirijanę Kozak i Juozasa Šikšnelisa w 2006 roku wieloletniej współpracy warszawskiej bałtystyki ze środowiskiem pisarzy litewskiego Pomorza. 

Partnerzy projektu: Okręgowa Biblioteka Publiczna im. Ievy Simonaitytė w Kłajpedzie i Zakład Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, z udziałem Oddziału Kłajpedzkiego Związku Pisarzy Litwy, Uniwersytetu Kłajpedzkiego, Biblioteki Publicznej im. V. Miliūnasa w Neryndze. Okres realizacji: styczeń-sierpień 2018 r. Finansowanie: Litewska Rada Kultury (Lietuvos kultūros taryba). Kierownik administracyjna projektu: Toma Gergelienė, koordynator warsztatów: Agnieszka Rembiałkowska.

 

 

W dniach 30 czerwca–9 lipca 2018 grupa 17 bałtystów z różnych roczników studiów I i II stopnia, pod opieką doktoranta Pawła Brudzyńskiego, uczestniczyła w wyprawie kulturoznawczej na festiwal „Święto Pieśni 2018” odbywający się w Rydze.

„Święto Pieśni” to festiwal muzyki tradycyjnej odbywający się co 4-5 lat w krajach bałtyckich (na Litwie, Łotwie i w Estonii). Pierwsza edycja festiwalu na Łotwie odbyła się w 1873 roku. „Święto Pieśni” jest niezwykle istotnym elementem dziedzictwa kulturowego krajów bałtyckich, odegrało ono też bardzo ważną rolę w procesie odzyskiwania/uzyskiwania niepodległości przez te kraje – zarówno na początku, jak i pod koniec XX wieku, w czasie „Śpiewającej rewolucji”, i stanowiło istotne narzędzie budowania tożsamości narodowej.
W 2003 bałtyckie festiwale pieśni zostały proklamowane Arcydziełem Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, a w 2008 wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Obchody w roku 2018 miały szczególnie uroczysty charakter ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Uczestnicy wyprawy wzięli udział w dwóch głównych biletowanych koncertach „Święta Pieśni” (w koncercie „Sto lat tańca” i w koncercie finałowym), a także w licznych wydarzeniach kulturalnych odbywających się w ramach festiwalu w różnych miejscach Rygi. Zwiedzili też z przewodnikiem Bibliotekę Narodową i najciekawsze zabytki miasta.

Strona festiwalu

Lista uczestników

Wyprawa została sfinansowana ze środków przyznanych przez Dziekana WYdziału Polonistyki w ramach Projektu Indywidualizacji Kształcenia.

Fot. Ania Puchalska

 

30 czerwca 2018 roku we Dworze Miłosza w Krasnogrudzie, w ramach cyklu spotkań Wielkie Księstwo Poezji z okazji rocznicy urodzin Czesława Miłosza, odbył się wieczór autorski Vladasa Braziūnasa, połączony z prezentacją dwujęzycznego tomiku Stalo kalnas=Stół góra ołtarna (tłum. Agnieszka Rembiałkowska, grafika: Wiesław Szumiński, Sejny: Pogranicze 2018). Jest to pierwsza książkowa publikacja tego autora w języku polskim. Spotkanie prowadził Krzysztof Czyżewski, tłumaczenie konsekutywne – Agnieszka Rembiałkowska.

fot. Alma Braziūnienė

 

W dniach 28-29 czerwca 2018 roku dr Inesa Szulska wzięła udział w VI konferencji z cyklu „Imago mundi” – „Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim (referat pt. Wybrane kulturowo-społeczne aspekty adaptacji zorientowanej na odbiorcę (na podstawie analizy przekładu „Szkiców węglem” H. Sienkiewicza na j. litewski).

Organizator:  Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. 

 

W dniach 24-30 czerwca 2018 roku magistranci Lesław Góral, Karolina Kupis, Paweł Wasilczyk i Bożena Żilo wzięli udział w ekspedycji dialektologicznej w Auksztocie.

Organizator: Litewski Uniwersytet Edukologiczny, w ramach międzynarodowego projektu „Wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami bałtystycznymi za granicą i instytucjami naukowymi na Litwie“ (finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej).

 

12 czerwca 2018 roku w naszej Katedrze gościły dr Odeta Pakalnienė, kierownik Działu Zasobów Informacyjnych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, oraz dr Giedrė Sabaitytė, kierownik Działu Wydawnictw i Komunikacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Podczas spotkania została przedstawiona baza danych „Lituanistika” (http://lituanistikadb.lt), rozwijana przez Radę Nauki Litwy we współpracy z instytucjami naukowymi i bibliotekami. W bazie są gromadzone informacje o publikacjach z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, których obiektem badań jest historia i współczesność państwa litewskiego, jego społeczeństwa, kultury, narodu i języka.

Organizacja: dr Ana Romančuk.

 

8 czerwca 2018 roku w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w Krakowie w ramach Festiwalu Miłosza odbyło się spotkanie z litewskim poetą Eugenijusem Ališanką oraz prezentacja tomiku Zastrzegam sobie prawo do milczenia (wyd. WBPiCAK, Poznań 2018) – wyboru wierszy w przekładzie Pauliny Ciuckiej. Jest to pierwsza publikacja książkowa tego autora w języku polskim. Spotkanie moderował Piotr Kępiński, wiersze czytali Eugenijus Ališanka i Paulina Ciucka.

Paulina Ciucka i Eugenijus Ališanka (fot. Edyta Dufaj dla Krakowskiego Biura Festiwalowego)

Autograf dla warszawskich bałtystów:)

 

30 maja 2018 roku w Klubie Pisarzy w siedzibie Związku Pisarzy Litwy w Wilnie dr Joanna Tabor poprowadziła spotkanie z polskimi pisarzami Dorotą Masłowską i Stanisławem Łubieńskim oraz z litewskimi pisarzami i tłumaczami literatury polskiej na język litewski Birutė Jonuškaitė i Vytasem Dekšnysem.

http://www.wilnoteka.lt/artykul/w-poszukiwaniu-jezyka-opisu-swiata-spotkanie-z-dorota-maslowska-i-stanislawem-lubienskim

Spotkanie odbyło się w ramach festiwalu Maj nad Wilią / Gegužė prie Neries, którego organizatorami są Stowarzyszenie „Znad Wilii” oraz Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

 

W dniach 25-27 maja 2018 roku w Nidzie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Tauta ir tapatybė kalboje, upamiętniająca 100-lecie odtworzenia państwowości litewskiej i 120. rocznicę urodzin Pranasa Skardžiusa. Warszawską bałtystykę reprezentowały dr Joanna Tabor (referat pt. Kalbos kultūros klausimas S. Kymantaitės-Čiurlionienės kritikos straipsnių rinkinyje „Lietuvoje”) oraz mgr Agnieszka Rembiałkowska (referat pt. Apie kalbotyros uždavinius ir kalbininkų tipus Prano Skardžiaus raštuose). 

Organizator: Katedra Języka Litewskiego Uniwersytetu Wileńskiego (koordynator dr Vilma Zubaitienė). Konferencja odbyła się w ramach międzynarodowego projektu „Wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami bałtystycznymi za granicą i instytucjami naukowymi na Litwie“ (finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej)

 

24 maja 2018 roku, podczas uroczystego wieczoru w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wilnie, Agnieszka Rembiałkowska odebrała z rąk Birutė Jonuškaitė, przewodniczącej Związku Pisarzy Litwy, nagrodę Wiosny Poezji 2018 za przekłady poezji litewskiej (zbiory Sigitasa Gedy, Nijolė Miliauskaitė i Vladasa Braziūnasa). Serdecznie gratulujemy – jesteśmy bardzo dumni!

 

17 i 18 maja 2018 roku odbyła się kolejna edycja festiwalu Wiosna Poezji. Naszymi tegorocznymi gośćmi byli: Antanas A. Jonynas, Domantas Razauskas, Agnė Žagrakalytė i organizator polskiej edycji Wiosny Poezji Sigitas Birgelis. Spotkania odbyły się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz w kawiarni Niebieski Syfon przy Muzeum Warszawskiej Pragi. Dyskusje moderowały dr Jūratė Čerškutė i Alicja Kosim, a tłumaczyła Agnieszka Rembiałkowska.

 

16 maja 2018 roku gośćmi naszej Katedry byli dr Alina Kuzborska i Robert Klimek z Olsztyna, którzy wygłosili wykłady poświęcone kulturze dawnych Prusów.

 

 

16 maja 2018 roku w Ambasadzie Republiki Litewskiej odbyło się spotkanie z Tomasem Venclovą promujące najnowszą książkę poety – „Magnetyczna Północ”.

 

8 maja 2018 roku naszym gościem była doc. Dalia Čiočytė z Uniwersytetu Wileńskiego, która wygłosiła wykład poświęcony nawiązaniom biblijnym w literaturze litewskiej. 

Na zdjęciu od lewej: dr Małgorzata Kasner, doc. Dalia Čiočytė i dr Joanna Tabor.

 

25 kwietnia 2018 roku, w ramach Tygodnia Absolwenta w I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, mgr Paweł Brudzyński wygłosił wykład gościnny na temat warsztatu pracy językoznawcy oraz uroków studiowania bałtystyki.

 

W dniach 19-21 kwietnia 2018 roku w Wilnie odbyło się seminarium językoznawcze New Approaches to the Baltic Verb – w ramach międzynarodowego projektu badawczego The Baltic Verb: Grams, Categories, Domains, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Axel Holvoet. W seminarium wziął udział mgr Paweł Brudzyński, uczestnik projektu.

 

21 kwietnia 2018 roku odbył się Dzień Otwarty UW, podczas którego prezentowała się także bałtystyka. Było – jak zawsze – wesoło, kolorowo i inspirująco. Chętni mogli wziąć udział w warsztatach robienia sodasów.

 

12 kwietnia 2018 roku gościem Pracowni Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych był profesor Jānis Ikstens – politolog, prorektor Uniwersytetu Łotewskiego, który wygłosił wykład „Latvian political parties: functioning in hostile circumstances”.

 

W dniach 9–11 kwietnia 2018 roku, w ramach Światowego Dnia Poezji UNESCO, gościła u nas pochodząca z Kłajpedy pisarka Rita Latvėnaitė-Kairienė, autorka m.in. poczytnych książek dla młodzieży.

 

27 marca 2018 roku, podczas świątecznego spotkania Koła Naukowego Bałtystów UW, studentki Grażyna Czubin i Aleksandra Gromulska podzieliły się z nami wrażeniami (i zdjęciami) z niedawnej wileńskiej wyprawy bałtystów z I roku studiów licencjackich.

 

W dniach 7 i 13 marca 2018 roku odbyły się w Katedrze warsztaty z litewskiego śpiewu ludowego – Tradycyjne pieśni litewskie: wsłuchać się, pojąć, wyśpiewać, które poprowadziła dla nas dr Aušra Žičkienė z wileńskiego Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru. 

 

16 lutego 2018 roku, w setną rocznicę podpisania Aktu Niepodległości,  Litwa świętowała jubileusz odnowienia państwowości. W uroczystościach świątecznych w Wilnie wzięli udział również studenci, absolwenci i wykładowcy bałtystyki.

 

Luty 2018 roku – z okazji 100-lecia niepodległości Litwy warszawscy bałtyści przygotowali specjalny filmik z życzeniami. Autorem animacji jest Michał Hejniak z I roku bałtystyki, a głosów postaciom użyczyli nasi absolwenci – Alicja Kosim i Jonas Jankauskas. 

Undinėlė ir Vilkas

 

15 lutego 2018 roku w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie odbyła się prezentacja polsko-litewskiego numeru magazynu historycznego „Mówią Wieki” (numer specjalny 1/2018: „Polska i Litwa – Lenkija ir Lietuva”), wydanego w ramach projektu „O wspólnej historii razem. Apie bendrą istoriją kartu” we współpracy z Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia. Projekt został sfinansowany ze środków Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. Koordynatorami projektu są prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis i dr hab. M. Kopczyński, a wersję litewską przygotowywali m.in. dr Inesa Szulska (redaktor wersji litewskiej, tłumacz) i mgr Bartłomiej Kowal (tłumacz).

 

W dn. 12-17 lutego 2018 roku mgr Agnieszka Rembiałkowska przebywała na stażu na Uniwersytecie Wileńskim. Staż stanowił część programu wizyt krótkoterminowych w ramach międzynarodowego projektu „Wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami bałtystycznymi za granicą i instytucjami naukowymi na Litwie“ (finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej).

 

24 stycznia 2018 roku w Centrum Kultury Litewskiej odbyło się spotkanie z mistrzem plakatu Stasysem Eidrigevičiusem, który tym razem opowiadał o swoich książkach. Dyskusję poprowadziła dr Jūratė Čerškutė.

 

23 stycznia 2018 roku w Ambasadzie Republiki Łotewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie studentów bałtystyki z nowym ambasadorem Łotwy, JE panem Edgarsem Bondarsem.

http://www.mfa.gov.lv/poland/aktualitates/58954-varsavas-universitates-latviesu-valodas-studenti-viesojas-latvijas-vestnieciba

 

12 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów im. Anny Bornus. Studentka bałtystyki Monika Szynkowska (II rok studiów magisterskich) otrzymała je po raz drugi z rzędu.

Stypendia im. Anny Bornus wręczone po raz piąty

Serdecznie gratulujemy Monice i pozostałym laureatom!

Na zdjęciu Monika z Agnieszką Bal (politologia) i Mateuszem Gregorskim (europeistyka).