Kronika 2021

30 marca 2021 roku z inicjatywy Koła Naukowego Bałtystów odbyły się przedświąteczne warsztaty z tworzenia sodasów (sadów, pająków), które poprowadziła Gina Pilipavičiūtė-Gugała. 

 

1 marca 2021 roku w ramach Europejskiego Dnia Języków Agnieszka Rembiałkowska przeprowadziła dla uczniów LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie zdalną lekcję pt. „Z czym się je cepeliny? – o Litwie, języku litewskim i litwomaniakach”.

 

24 lutego 2021 roku odbyła się zdalna premiera powieści „Silva rerum III” Kristiny Sabaliauskaitė w przekładzie Kamila Peceli (Wydawnictwo Literackie 2021). Nagranie ze spotkania z Kristiną Sabaliauskaitė (po polsku, moderator: Michał Nogaś) – dostępne na FB.

.

 

W dniach 22-28 lutego 2021 roku na Litwie odbył się – jako swoista wirtualna odsłona odwołanych ze względu na pandemię Wileńskich Targów Książki – zdalny festiwal Tydzień Książki (Knygų savaitė). Nagrania ze spotkań autorskich, dyskusji panelowych i prezentacji książek są dostępne na stronie Mediateki LRT.
Miedzy innymi –  dwa spotkania z wątkami polsko-litewskimi:
1. „Traktat poetycki z moim komentarzem” w dwóch Miłoszowych językach (przekład litewski – Tomas Venclova; Vilnius: Apostrofa 2021), czyli Mindaugas Kvietkauskas rozmawia z Tomasem Venclovą i Aleksandrem Fiutem (po litewsku i częściowo po polsku).
2. Pierwszy litewski wywiad po noblu:), czyli Kristina Sabaliauskaitė rozmawia z Olgą Tokarczuk (po polsku; m.in. o powieści historycznej – wokół litewskiego wydania „Biegunów” i „Ksiąg Jakubowych” oraz polskiego wydania „Silva rerum III”).

 

21 lutego 2021 roku, w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, na Litwie zostały ogłoszone wyniki plebiscytu na Słowo roku i Powiedzenie roku, organizowanego przez Towarzystwo Języka Litewskiego (Lietuvių kalbos draugija), Instytut Języka Litewskiego (Lietuvių kalbos institutas) i portal Alfa.lt. Więcej o litewskich słowach pandemicznych  – na stronie SłowaNaCzasie.uw.edu.pl (przy współudziale Agnieszki Rembiałkowskiej).

Litewskie słowa roku: MELAGIENA 'łżewieść' i KAUKĖ 'maska' (oraz przemytnicy książek)

 

3 lutego 2021 roku w litewskiej telewizji publicznej, w programie „Labas rytas, Lietuva” (Dzień dobry, Litwo), dr Jūratė Čerškutė przedstawiła najnowsze litewskie wydania polskich noblistów:
1. Olga Tokarczuk: „Praamžiai ir kiti laikai” [Prawiek i inne czasy], tłum. Vyturys Jarutis, Vilnius: LRSL 2021 (wydanie II poprawione).
2. Czesław Miłosz: „Poetinis traktatas su mano komentarais = Traktat poetycki z moim komentarzem” (edycja dwujęzyczna), tłum. Tomas Venclova, Vilnius: Apostrofa: 2021.

Nagranie (po litewsku): „Knygų apžvalgoje” – Jūratės Čerškutės rekomendacijos.

 

20 stycznia 2021 roku dr hab. Inesa Szulska uczestniczyła w zdalnych kursach doskonalących dla wykładowców ośrodków lituanistycznych spoza Litwy. Program kursu obejmował wykłady: „Žvilgsnis į lietuvių kalbos kaip užsienio mokymą su vadovėliu Learn and Speak Lithuanian“ (dr Teresė Ringailienė), „Lituanistikos duomenų bazė mokslo sklaidai“ (doc. dr Ingė Lukšaitė, prof. dr Rūta Petrauskaitė, Lina Bloveščiūnienė, Nijolė Kolesinskienė) oraz „Lietuvos kūrybinė fotografija: saviti bruožai ir globalūs kontekstai“ (doc. dr Tomas Pabedinskas).

Organizator kursów: Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, w ramach międzynarodowego projektu „Wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami bałtystycznymi za granicą i instytucjami naukowymi na Litwie“ (finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej), którego partnerem jest nasza katedra.

 

13 stycznia 2021 roku w siedzibie Republiki Litewskiej w Warszawie upamiętniono 30. rocznicę tragicznych wydarzeń pod wieżą telewizyjną w Wilnie – odbyła się zdalna premiera filmu dokumentalnego „Litwa będzie wolna / Lietuva bus laisva”. W spotkaniu wzięli udział m.in. ambasador Republiki Litewskiej w Polsce JE Eduardas Borisovas i reżyserka filmu Vita Drygas-Niewińska (tłumaczenie konsekutywne – Agnieszka Rembiałkowska).
Koordynatorką produkcji była dr Mirijana Kozak; napisy litewskie i polskie do filmu opracowali Vyturys Jarutis i Agnieszka Rembiałkowska; rozstawienie napisów angielskich – Michał Kazimierz Wieczorek.

Film w całości dostępny na YT:  „Litwa będzie wolna / Lietuva bus laisva”.

 

11 stycznia 2021 roku w ramach spotkań Pracowni Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych odbyła się (online) prelekcja „Przedsiębiorczość społeczna młodego pokolenia na Łotwie”. Gościem Pracowni był Joren Dobkiewicz – ekspert ds. przedsiębiorczości w Radzie miasta Daugavpils, dyrektor NGO New East, kierownik projektów „Media Lab”, „Lavka” oraz innych.

 

7 stycznia 2021 roku nasza magistrantka Emilia Jarnutowska (pod opieką dr Justyny Prusinowskiej) wygłosiła zdalny wykład dla studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat polskich przekładów literackich z litewskiego i łotewskiego w XXI wieku.

 

6 stycznia 2021 roku nasz magistrant Nikołaj Korgol-Sowiński (I rok II stopnia) został laureatem III miejsca w przeprowadzonym na Litwie Konkursie na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Wyróżnienie uzyskał na podstawie pracy licencjackiej „Obraz pogranicza w książce Mieczysława Jałowieckiego »Na skraju Imperium i inne wspomnienia«” (pod opieką dr hab. Inesy Szulskiej). Jest to jedyna wyróżniona praca o profilu humanistycznym spoza grona absolwentów wyższych uczelni z Litwy.
Organizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

Lista laureatów (finał wywiadu z Wojciechem Stankiewiczem, prezesem SNPL)

 

W styczniu 2021 roku studenci I roku I stopnia Kacper Hermann i Przemysław Podleśny – jako stypendyści rządu litewskiego – uczestniczyli w 4-tygodniowych zdalnych zimowych kursach języka litewskiego na Uniwersytecie Wileńskim i na Uniwersytecie Kłajpedzkim.

 

W styczniu 2021 roku w sprzedaży pojawił się 40., niemal w całości poświęcony Litwie, numer kwartalnika „Herito” (3/2020), a w nim – wśród innych znakomitych tekstów, 272 strony! – esej „Mistrz wiecznego ruchu” Mindaugasa Kvietkauskasa w przekładzie Joanny Tabor oraz artykuł „Wileńska opowieść Mikalojusa Vorobjovasa” Małgorzaty Kasner. Więcej na stronie wydawcy (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie).