Linguistica Baltica

Linguistica Baltica, międzynarodowe czasopismo poświęcone językoznawstwu bałtyckiemu w aspekcie zarówno synchronicznym jak i diachronicznym, było wydawane w latach 1992–2003 początkowo przez Katedrę Filologii Bałtyckiej Uniwersytetu Warszawskiego, póżniej przez Katedrę Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego inicjatorem i redaktorem naczelnym był – związany organizacyjnie z obu instytucjami – indoeuropeista i bałtysta prof. dr hab. Wojciech Smoczyński.

W 2004 roku prof. Smoczyński ostatecznie zrezygnował z redagowania i wydawania czasopisma w związku z nadmiernym obciążeniem pracą dydaktyczną i wydawniczą – m. in. przy wciąż kontynuowanych seriach wydawniczych Baltica Varsoviensia i Analecta Indoeuropaea Cracoviensia. Nie oznacza to, że Linguistica Baltica przechodzi ostatecznie do historii – ufamy, że opublikowane tam artykuły jeszcze długo nie stracą aktualności, i społeczność naukowa będzie w dalszym ciągu z nich korzystać i je cytować. Tymczasem pierwszych tomów, wydrukowanych w małym nakładzie przez nieistniejące już wydawnictwo Omnitech, dawno nie ma w sprzedaży, i dostęp do nich jest utrudniony. To samo dotyczy niektórych z póżniejszych tomów, wydrukowanych przez wydawnictwo Universitas. Z tego względu nasza katedra podjęła inicjatywę udostępnienia czasopisma Linguistica Baltica w postaci cyfrowej drogą skanowania. Zaczynamy od udostępnienia na naszej stronie internetowej dwóch pierwszych tomów, zapewne najtrudniej dostępnych. Z czasem będziemy się starali udostępniać również kolejne tomy. Dziękujemy prof. Wojciechowi Smoczyńskiemu za zgodę na umieszczenie tekstów z czasopisma Linguistica Baltica na naszej stronie internetowej oraz mgr Agnieszce Rembiałkowskiej za zajęcie sie stroną techniczną tego przedsięwzięcia.

Linguistica Baltica. International Journal of Baltic Linguistics ed. W. Smoczyński

ISSN 1230-3984

Vol. 1: 1992

Warszawa: Omnitech Press

Department of Baltic Filology, Warsaw University (Katedra Filologii Bałtyckiej, Uniwersytet Warszawski),  spis treści

Vol. 2: 1993

Warszawa: Omnitech Press

Department of Baltic Filology, Warsaw University (Katedra Filologii Bałtyckiej, Uniwersytet Warszawski),  spis treści

Vol. 3: 1994

Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

Department of Baltic Filology, Warsaw University (Katedra Filologii Bałtyckiej, Uniwersytet Warszawski),  spis treści

Vol. 4: 1995 (=Kuryłowicz Memorial Volume. Part Two)

Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

Chair of General and Baltic Linguistics, Warsaw University (Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, Uniwersytet Warszawski),  spis treści

Vol. 5–6: 1996–97

Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

Chair of General and Baltic Linguistics, Warsaw University(Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, Uniwersytet Warszawski),  spis treści

Vol. 7: 1998

Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

Chair of General and Baltic Linguistics, Warsaw University (Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, Uniwersytet Warszawski),  spis treści

Vol. 8: 2000

Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

Chair of General and Baltic Linguistics, Warsaw University & Chair of General and Indo-European Linguistics, Jagellonian University (Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, Uniwersytet Warszawski & Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego, Uniwersytet Jagielloński),  spis treści

Vol. 9: 2001

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Chair of General and Baltic Linguistics, Warsaw University & Chair of General and Indo-European Linguistics, Jagellonian University (Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, Uniwersytet Warszawski & Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego, Uniwersytet Jagielloński),  spis treści

Vol. 10: 2002 (copyright – 2003)

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Chair of General and Baltic Linguistics, Warsaw University & Chair of General and Indo-European Linguistics, Jagellonian University (Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, Uniwersytet Warszawski & Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego, Uniwersytet Jagielloński),  spis treści