Kronika 2023

19 grudnia 2023 roku studenci bałtystyki spotkali się ze swoimi kolegami z fennistyki, z którymi podzielili się zainteresowaniami, doświadczeniami i wrażeniami ze studiowania na „niszowych kierunkach”. Spotkanie odbyło się na Wydziale Neofilologii (Dobra 55) z inicjatywy dra Łukasza Sommera.

 

18 grudnia 2023 roku odbyło się bałtystyczne spotkanie świąteczne, które zorganizowali studenci II roku wspomagani przez starszych i młodszych kolegów. Odwiedziło nas w tym roku wielu miłych gości – serdecznie dziękujemy!

 

27 listopada 2023 roku podczas uroczystości w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim dr hab. Inesa Szulska odebrała dyplom nagrody indywidualnej III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, przyznanej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Serdecznie gratulujemy!

 

16 listopada 2023 roku w Ambasadzie Litwy w Warszawie odbyła się prezentacja czasopisma „Akcent” (173/2023) poświęconego literaturze litewskiej. Gośćmi spotkania były prozaiczki Birutė Jonuškaitė i Danutė Kalinauskaitė, poeci Dainius Gintalas i Tadas Žvirinskis oraz krytyczki Jūratė Čerškutė i Neringa Butnoriūtė. Spotkanie prowadzili Bogusław Wróblewski i Joanna Tabor, tłumaczyła Zuzanna Mrozikowa.

Akcent – spis treści

 

 

27 października 2023 roku w Warszawie, w siedzibie „Muzeum Wolnej Białorusi“, odbyła się litewsko-polsko-białoruska debata poświęcona Władysławowi Syrokomli z okazji 200. rocznicy urodzin pisarza. Organizatorem spotkania była Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, zaś partnerami: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja „Dom Białoruski w Warszawie“ oraz „Muzeum Wolnej Białorusi“. 

Debatę moderował Radosław Okulicz-Kozaryn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), zaś dyskutantami byli: Tomasz Jędrzejewski (Uniwersytet Warszawski), Józef Szostakowski (Muzeum Władysława Syrokomli, Litwa) oraz Jazep Januszkiewicz (naukowiec niezależny, Białoruś).

 

26 października 2023 roku w Zakładzie Bałtystyki odbyły się warsztaty translatorskie z gośćmi z Litwy – tłumaczką Ireną Aleksaitė (https://rasytojai.lt/rasytojai/aleksaite-irena/) oraz poetą i tłumaczem Artūrasem Valionisem (https://rasytojai.lt/rasytojai/valionis-arturas/). 

 

6 października 2023 roku w wileńskim ratuszu podczas Forum Czwórki Lubelskiej Rasa Rimickaitė, attaché ds. kultury przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w Polsce, otrzymała nagrodę Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa za działania na rzecz umacniania polsko-litewskich relacji kulturalnych i „budowanie kulturowych mostów”. Laudację na cześć laureatki w imieniu prof. Anny Nasiłowskiej wygłosiła dr Joanna Tabor.

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/2096425/kulturos-atase-rasa-rimickaite-ivertinta-uz-kulturiniu-rysiu-tarp-lietuvos-ir-lenkijos-puoselejima

https://www.facebook.com/ForumPolskaLitwa

Zdjęcie: G. Grigėnaitė (za lrt.lt)

 

We wrześniu 2023 roku tegoroczną Nagrodę Hieronima, przyznawaną przez Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej oraz Litewskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury tłumaczom literatury litewskiej na języki obce oraz literatur obcych na język litewski, odebrał tłumacz z Polski, Kamil Pecela, autor przekładów między innymi „Wileńskiego pokera” R. Gavelisa oraz „Silva rerum” (III i IV) K. Sabaliauskaitė. Laureatką nagrody za przekłady na język litewski została japonistka Dalia Švambarytė.

https://www.lrt.lt/pl/wiadomosci/1261/2077885/nagroda-sw-hieronima-rowniez-dla-polskiego-tlumacza-kamila-peceli

 

W dniach 28–29 września 2023 roku w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wilno wielokulturowe: tradycja i nowoczesność. Literatura – język – świadectwa historii” (sesja jubileuszowa na 700-lecie miasta) jako IV konferencja z cyklu „Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Literatura, język, kultura” organizowana przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód–Zachód” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Akademię Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Wilno), Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. W konferencji wzięła udział dr hab. Inesa Szulska, która wygłosiła referat: „Obraz miasta i jego mieszkańców w „Szarzyznach Wilna” (1911) Wł. Gutowskiego”.

 

W dniach 22–23 września 2023 roku na Uniwersytecie w Tartu odbyła się 10. międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Bridges in the Baltics. Wzięło w niej udział 44 uczestników z całego świata, w tym troje reprezentantów warszawskiej bałtystyki: Julia Antosiewicz (III rok I stopnia), Rafał Darasz (II rok II stopnia) i Emilia Jarnutowska (absolwentka). Kolejna edycja konferencji będzie odbywać się w Wilnie.

Bridges in the Baltics 2023

 

13 września 2023 roku w Teatrze Polskim odbyło się uroczyste wręcznie Narody im. Zbigniewa Herberta, którą w tym roku otrzymał wybitny litewski poeta i eseista Tomas Venclova. 

Zdjęcie: Alina Kuzborska

 

1 września 2023 roku w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie swoją prezentację miała książka „Pauzy w milczeniu. Wybór współczesnej poezji litewskiej” w opracowaniu Agnieszki Rembiałkowskiej i Joanny Tabor. W wyborze zaprezentowane zostały wiersze 31 litewskich poetów w przekładzie 16 tłumaczy, wśród których znaleźli się liczni absolwenci warszawskiej bałtystyki.

 

W dniach 29 sierpnia–2 września 2023 roku odbył się dziesiąty Sejmik Literacki, podczas którego polscy i litewscy autorzy i tłumacze pracowali nad przekładami literatury. Część warsztatowa sejmiku (29–31 września) odbyła się w Bibliotece Publicznej w Druskiennikach i zakończona została wieczorem poezji z udziałem autorów i tłumaczy (31 września). 1 września sejmik przeniósł się do Krasnogrudy, gdzie w Dworze Miłosza odbyła się prezentacja książki „Pauzy w milczeniu. Wybór współczesnej poezji litewskiej” w opracowaniu Agnieszki Rembiałkowskiej i Joanny Tabor (Pogranicze, Sejny 2023). W tegorocznym sejmiku udział wzięli: Irena Aleksaitė, Simonas Bernotas, Vladas Braziūnas, Benediktas Januševičius, Birutė Jonuškaitė, Akvilė Kavaliauskaitė, Laura Kromalcaitė, Kazys Uscila, Mindaugas Valiukas, Alina Kuzborska oraz ośmioro reprezentantów warszawskiej bałtystyki: Paulina Ciucka, Lesław Góral, Dominika Jagiełka, Emilia Jarnutowska, Anna Krawczyk,  Zuzanna Mrozikowa, Agnieszka Rembiałkowska oraz Joanna Tabor.

Organizatorzy: Związek Pisarzy Litwy we współpracy z Ośrodkiem „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” oraz Biblioteką Publiczną w Druskiennikach.

Relacja 1

Relacja 2

Zdjęcia: Agnieszka Rembiałkowska

 

W czerwcu 2023 roku ukazał się nowy tom „Prac Bałtystycznych” (red. naukowa J. Prusinowska, D. Roszko, I. Szulska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023; open access: https://www.wuw.pl). 

W tomie 8 serii „Prace Bałtystyczne. Język – Literatura – Kultura” zamieszczono szesnaście artykułów (w językach: litewskim, łotewskim, angielskim i polskim) dotyczących różnych aspektów rozumienia kategorii wolności, które przeanalizowano z punktu widzenia językoznawstwa, literaturoznawstwa i badań nad kulturą Litwy oraz Łotwy.

Spis treści

 

W dniach 29–30 maja 2023 roku na Uniwersytecie Wileńskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „The urban cultural space: Baltic narratives”. Uniwersytet Warszawski reprezentowały dwie pracowniczki Zakładu Bałtystyki: dr hab. Inesa Szulska (z referatem: Vilniaus ir Rygos vaizdiniai M. Jałowieckio atsiminimuose „Na skraju Imperium” („Imperijos pakraštyje”) i dr Joanna Tabor (z referatem: „Kaunas tarsi nutapytas” – miestas Jurgio Savickio kūryboje) oraz dr Tomasz Jędrzejewski z Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki (z referatem Vilniaus šiuolaikinė lenkakalbė poezija (1986–2023) atminties vietų perspektyvoje).

Program konferencji

Konferencja odbyła się w ramach projektu: Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies (No 09.3.1-ESFA-V-709- 01-0002)

 

W dniach 22–23 maja 2023 roku gościła u nas Wiosna Poezji. W tym roku odwiedzili nas: Alis Balbierius, Vladas Braziūnas oraz Elena Karnauskaitė.

Projekt plakatu: Lera Hawrylenkowa

Fotorelacja:

Zdjęcia: Rafał Darasz, Joanna Tabor

 

15 maja 2023 roku odszedł niespodziewanie Profesor Vidas Kavaliauskas (1965–2023) – ceniony językoznawca, kierownik Centrum Studiów Lituanistycznych na Gruzińskim Uniwersytecie Technicznym w Tbilisi, autor licznych podręczników i publikacji naukowych, aktywny popularyzator języka litewskiego i kultury litewskiej.

Ze smutkiem żegnamy Pana Profesora.

Fot. za Mano kraštas: manokrastas.lt/apie-lietuviu-kalba-ir-lietuvybe-sakartvele/

 

W dniach 25–27 kwietnia 2023 roku naszym gościem był pan Povilas Krikščiūnas, badacz folkloru i jego współczesnych form z Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru (http://www.llti.lt/lt/povilas_kriksciunas/). Pan Krikščiūnas wygłosił dla nas dwa wykłady: Interneto folkloras: tarp seno ir naujo, tarp teksto ir vaizdo oraz Internetinė krepšinio aistruolių kūryba. Komiškasis klodas.

 

W dniach 13–14 kwietnia 2023 roku gościem naszej Katedry była prof. Laura Kamandulytė-Merfeldienė z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (https://openstudies.vdu.lt/destytojai/laura-kamandulyte-merfeldiene/), która poprowadziła dla nas dwa wykłady językoznawcze – o litewskich korpusach oraz o deminutywach.

 
W czwartek 30 marca 2023 roku naszym gościem była prof. Vaida Kamuntavičienė z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (https://www.vle.lt/straipsnis/vaida-kamuntaviciene/), badaczka historii Kościoła na Litwie, która opowiedziała nam o używaniu języka litewskiego i polskiego w litewskich klasztorach w I połowie XX wieku.
 
 

W dniach 16–17 marca 2023 roku na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie odbyła się międzynarodowa konferencja „Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis”. Warszawską bałtystykę reprezentowali: dr hab. Danuta Roszko, dr Justyna Prusinowska, mgr Agnieszka Rembiałkowska, dr Paweł Brudzyński oraz studenci – Julia Antosiewicz, Rafał Darasz (z referatami), Martyna Cieślik i Grigorij Baramov (jako słuchacze). 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis“

Konferencja odbyła się w ramach projektu współpracy ośrodków baltystycznych: „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas”.

Zdjęcie: Organizatorzy

 

14 marca 2023 roku odwiedził nas Ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce pan Juris Poikāns. Towarzyszyła mu pani Inga Ozoliņa, radczyni Ambasady. Pan Ambasador odniósł się do obecnych stosunków polsko-łotewskich, sytuacji w Ukrainie i naszej części Europy, odpowiedział też na pytania studentów.

 

28 lutego 2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pana Pawła Brudzyńskiego zatytułowanej „Strona czasownika w językach bałtyckich w XVII wieku na podstawie tekstów Chylińskiego i Glücka” (promotor główny: prof. Axel Holvoet, promotor pomocniczy: dr Ana Romančuk). Obrona zakończyła się sukcesem.

Serdecznie gratulujemy panu doktorowi i państwu promotorom!

 

26 stycznia 2023 roku odbyło się XXIV Seminarium Dawnej Literatury Wielkiego Księstwa Litewskiego „Spaustuvių miestas: Vilniui 700“ („Miasto drukarń: 700-lecie Wilna”), w ramach którego dr I. Kažuro, dr V. Girininkaitė i M. Marazas (Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego) zaprezentowali wybrane aspekty historii druku w Wilnie na przestrzeni XVI–XVIII wieków. Wśród słuchaczy wykładu były pracowniczki Zakładu Bałtystyki UW mgr A. Rembiałkowska i dr hab. I. Szulska.

Organizatorzy seminarium w formie zdalnej: Instytut Litewskiej Literatury i Folkloru, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego.

 

25 stycznia 2023 roku odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe „Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego”, podczas którego dr hab. Inesa Szulska wygłosiła referat „Narracje o powstaniu 1863 r. na Litwie w świetle artystyczno-literackiej spuścizny Romana Szwoynickiego”.

Organizatorzy: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

5 stycznia 2023 roku w Wileńskiej Galerii Malarstwa nasza wykładowczyni Agnieszka Rembiałkowska odebrała Nagrodę im. Algisa Kalėdy przyznawaną za szczególne zasługi dla propagowania polsko-litewskich związków literackich i kulturowych. Laudację na cześć laureatki wygłosił poeta Vladas Braziūnas (https://www.facebook.com/vladas.braziunas).

Gratulujemy z całego serca!

Rozmowa z Agnieszką Rembiałkowską w Studiu TVP Wilno: https://wilno.tvp.pl/65518108/06012023-agnieszka-emilia-rembialkowska

https://www.facebook.com/photo/?fbid=676689554186796&set=a.193156809206742

fot. Vladas Braziūnas