Kronika 2023

W dniach 28–29 września 2023 roku w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wilno wielokulturowe: tradycja i nowoczesność. Literatura – język – świadectwa historii” (sesja jubileuszowa na 700-lecie miasta) jako IV konferencja z cyklu „Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Literatura, język, kultura” organizowana przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód–Zachód” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Akademię Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Wilno), Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. W konferencji wzięła udział dr hab. Inesa Szulska, która wygłosiła referat: „Obraz miasta i jego mieszkańców w „Szarzyznach Wilna” (1911)
Wł. Gutowskiego“.

 

W dniach 29 sierpnia–2 września 2023 roku odbył się dziesiąty Sejmik Literacki, podczas którego polscy i litewscy autorzy i tłumacze pracowali nad przekładami literatury. Część warsztatowa sejmiku (29–31 września) odbyła się w Bibliotece Publicznej w Druskiennikach i zakończona została wieczorem poezji z udziałem autorów i tłumaczy (31 września). 1 września sejmik przeniósł się do Krasnogrudy, gdzie w Dworze Miłosza odbyła się prezentacja książki „Pauzy w milczeniu. Wybór współczesnej poezji litewskiej” w opracowaniu Agnieszki Rembiałkowskiej i Joanny Tabor (Pogranicze, Sejny 2023). W tegorocznym sejmiku udział wzięli: Irena Aleksaitė, Simonas Bernotas, Vladas Braziūnas, Benediktas Januševičius, Birutė Jonuškaitė, Akvilė Kavaliauskaitė, Laura Kromalcaitė, Kazys Uscila, Mindaugas Valiukas, Alina Kuzborska oraz ośmioro reprezentantów warszawskiej bałtystyki: Paulina Ciucka, Lesław Góral, Dominika Jagiełka, Emilia Jarnutowska, Anna Krawczyk,  Zuzanna Mrozikowa, Agnieszka Rembiałkowska oraz Joanna Tabor.

Organizatorzy: Związek Pisarzy Litwy we współpracy z Ośrodkiem „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” oraz Biblioteką Publiczną w Druskiennikach.

Relacja 1

Relacja 2

Zdjęcia: Agnieszka Rembiałkowska

 

W czerwcu 2023 roku ukazał się nowy tom „Prac Bałtystycznych” (red. naukowa J. Prusinowska, D. Roszko, I. Szulska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023; open access: https://www.wuw.pl). 

W tomie 8 serii „Prace Bałtystyczne. Język – Literatura – Kultura” zamieszczono szesnaście artykułów (w językach: litewskim, łotewskim, angielskim i polskim) dotyczących różnych aspektów rozumienia kategorii wolności, które przeanalizowano z punktu widzenia językoznawstwa, literaturoznawstwa i badań nad kulturą Litwy oraz Łotwy.

Spis treści

 

W dniach 29–30 maja 2023 roku na Uniwersytecie Wileńskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „The urban cultural space: Baltic narratives”. Uniwersytet Warszawski reprezentowały dwie pracowniczki Zakładu Bałtystyki: dr hab. Inesa Szulska (z referatem: Vilniaus ir Rygos vaizdiniai M. Jałowieckio atsiminimuose „Na skraju Imperium” („Imperijos pakraštyje”) i dr Joanna Tabor (z referatem: „Kaunas tarsi nutapytas” – miestas Jurgio Savickio kūryboje) oraz dr Tomasz Jędrzejewski z Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki (z referatem Vilniaus šiuolaikinė lenkakalbė poezija (1986–2023) atminties vietų perspektyvoje).

Program konferencji

Konferencja odbyła się w ramach projektu: Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies (No 09.3.1-ESFA-V-709- 01-0002)

 

W dniach 22–23 maja 2023 roku gościła u nas Wiosna Poezji. W tym roku odwiedzili nas: Alis Balbierius, Vladas Braziūnas oraz Elena Karnauskaitė.

Projekt plakatu: Lera Hawrylenkowa

 

15 maja 2023 roku odszedł niespodziewanie Profesor Vidas Kavaliauskas (1965–2023) – ceniony językoznawca, kierownik Centrum Studiów Lituanistycznych na Gruzińskim Uniwersytecie Technicznym w Tbilisi, autor licznych podręczników i publikacji naukowych, aktywny popularyzator języka litewskiego i kultury litewskiej.

Ze smutkiem żegnamy Pana Profesora.

Fot. za Mano kraštas: manokrastas.lt/apie-lietuviu-kalba-ir-lietuvybe-sakartvele/

 

W dniach 25–27 kwietnia 2023 roku naszym gościem był pan Povilas Krikščiūnas, badacz folkloru i jego współczesnych form z Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru (http://www.llti.lt/lt/povilas_kriksciunas/). Pan Krikščiūnas wygłosił dla nas dwa wykłady: Interneto folkloras: tarp seno ir naujo, tarp teksto ir vaizdo oraz Internetinė krepšinio aistruolių kūryba. Komiškasis klodas.

 

W dniach 13–14 kwietnia 2023 roku gościem naszej Katedry była prof. Laura Kamandulytė-Merfeldienė z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (https://openstudies.vdu.lt/destytojai/laura-kamandulyte-merfeldiene/), która poprowadziła dla nas dwa wykłady językoznawcze – o litewskich korpusach oraz o deminutywach.

 
W czwartek 30 marca 2023 roku naszym gościem była prof. Vaida Kamuntavičienė z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (https://www.vle.lt/straipsnis/vaida-kamuntaviciene/), badaczka historii Kościoła na Litwie, która opowiedziała nam o używaniu języka litewskiego i polskiego w litewskich klasztorach w I połowie XX wieku.
 
 

W dniach 16–17 marca 2023 roku na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie odbyła się międzynarodowa konferencja „Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis”. Warszawską bałtystykę reprezentowali: dr hab. Danuta Roszko, dr Justyna Prusinowska, mgr Agnieszka Rembiałkowska, dr Paweł Brudzyński oraz studenci – Julia Antosiewicz, Rafał Darasz (z referatami), Martyna Cieślik i Grigorij Baramov (jako słuchacze). 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis“

Konferencja odbyła się w ramach projektu współpracy ośrodków baltystycznych: „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas”.

Zdjęcie: Organizatorzy

 

14 marca 2023 roku odwiedził nas Ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce pan Juris Poikāns. Towarzyszyła mu pani Inga Ozoliņa, radczyni Ambasady. Pan Ambasador odniósł się do obecnych stosunków polsko-łotewskich, sytuacji w Ukrainie i naszej części Europy, odpowiedział też na pytania studentów.

 

28 lutego 2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pana Pawła Brudzyńskiego zatytułowanej „Strona czasownika w językach bałtyckich w XVII wieku na podstawie tekstów Chylińskiego i Glücka” (promotor główny: prof. Axel Holvoet, promotor pomocniczy: dr Ana Romančuk). Obrona zakończyła się sukcesem.

Serdecznie gratulujemy panu doktorowi i państwu promotorom!

 

26 stycznia 2023 roku odbyło się XXIV Seminarium Dawnej Literatury Wielkiego Księstwa Litewskiego „Spaustuvių miestas: Vilniui 700“ („Miasto drukarń: 700-lecie Wilna”), w ramach którego dr I. Kažuro, dr V. Girininkaitė i M. Marazas (Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego) zaprezentowali wybrane aspekty historii druku w Wilnie na przestrzeni XVI–XVIII wieków. Wśród słuchaczy wykładu były pracowniczki Zakładu Bałtystyki UW mgr A. Rembiałkowska i dr hab. I. Szulska.

Organizatorzy seminarium w formie zdalnej: Instytut Litewskiej Literatury i Folkloru, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego.

 

25 stycznia 2023 roku odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe „Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego”, podczas którego dr hab. Inesa Szulska wygłosiła referat „Narracje o powstaniu 1863 r. na Litwie w świetle artystyczno-literackiej spuścizny Romana Szwoynickiego”.

Organizatorzy: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

5 stycznia 2023 roku w Wileńskiej Galerii Malarstwa nasza wykładowczyni Agnieszka Rembiałkowska odebrała Nagrodę im. Algisa Kalėdy przyznawaną za szczególne zasługi dla propagowania polsko-litewskich związków literackich i kulturowych. Laudację na cześć laureatki wygłosił poeta Vladas Braziūnas (https://www.facebook.com/vladas.braziunas).

Gratulujemy z całego serca!

Rozmowa z Agnieszką Rembiałkowską w Studiu TVP Wilno: https://wilno.tvp.pl/65518108/06012023-agnieszka-emilia-rembialkowska

https://www.facebook.com/photo/?fbid=676689554186796&set=a.193156809206742

fot. Vladas Braziūnas