Baltica Varsoviensia

opuscula2Opuscula Lithuanica

Tamara Buch

Wydał W. Smoczyński. Warszawa:1998, s. 383. (Uniwersytet Warszawski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki).


BV_smoczynski

The Acquisition of Lithuanian Verb Morphology. A Case Study

Paweł Wójcik

Kraków: Universitas, 2000, pp. 152. (Uniwersytet Warszawski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki).


BV_smoczynski

Język litewski w perspektywie porównawczej

Wojciech Smoczyński

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. (Uniwersytet Warszawski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki).


Studies in the Latvian Verb

Axel Holvoet

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. (Uniwersytet Warszawski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki).