Stipendijos

Šis meniu skyrius pateikiamas tik lenkų kalba.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Studenci bałtystyki podczas studiów I i II stopnia mają możliwość skorzystania z kilku ofert stypendialnych pozwalających na naukę za granicą (na Litwie lub na Łotwie), gdzie mogą uczęszczać na intensywny kurs językowy lub realizować program swoich studiów na wybranej uczelni w danym kraju.

Stypendia zagraniczne, oferowane naszym studentom, można podzielić na trzy rodzaje:

  • stypendia rządowe
  • stypendia Erasmus
  • stypendia w ramach innych projektów międzynarodowych.

STYPENDIA RZĄDOWE

Stypendia rządowe przyznawane są w ramach umów dwustronnych zawieranych między rządami Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej. Na podstawie porozumień międzyrządowych studenci mogą brać udział w opłacanych przez stronę przyjmującą intensywnych kursach językowych j. litewskiego i łotewskiego (lub zajęciach z podstawowej oferty dydaktycznej litewskich lub łotewskich wyższych uczelni). Jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium.

Najczęściej z tego typu wsparcia stypendialnego korzystają studenci II i III roku studiów I stopnia (licencjackich), aby wziąć udział w kursie językowym, oraz studenci studiów II stopnia (magisterskich) w celu zgromadzenia materiałów do przyszłych prac magisterskich.

Koordynacją wyjazdów stypendialnych bałtystów w ramach projektów rządowych zajmuje się mgr Alicja Kitlasz (alicjakitlasz@uw.edu.pl).

Stypendia rządowe – szczegóły

ERASMUS+

Stypendia przyznawane w ramach programu Erasmus+ umożliwiają wyjazd studentów na litewską lub łotewską wyższą uczelnię w trakcie roku akademickiego na okres od 3 do 12 miesięcy. Projekt jest finansowany ze środków UE.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania stypendiów w ramach programu Erasmus+ można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW (www.polon.uw.edu.pl) w zakładce Erasmus+.

INNE PROGRAMY

W ostatnich latach (od r. 2012) studenci warszawskiej bałtystyki mogli korzystać z dodatkowej oferty wyjazdów stypendialnych w ramach międzynarodowego projektu „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė” („Litwa tu i tam: język, nauka, kultura, społeczeństwo”), realizowanego w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Wileńskim podpisanej w 2012 roku. Ponieważ projekt dobiega końca, ostatnie wyjazdy na studia na litewskich uczelniach wyższych będą miały miejsce w bieżącym roku akademickim.

Dane na temat stypendiów i kursów językowych na Litwie i Łotwie będą aktualizowane w miarę podpisywania nowych programów, porozumień lub listów intencyjnych przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej.

MOST

Poza wyjazdami na stypendia zagraniczne studenci bałtystyki mogą też korzystać z oferty programu mobilności studentów i doktorantów MOST (www.most.amu.edu.pl), który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich uniwersytetów.