Prace doktorskie obronione w Zakładzie Bałtystyki (2009–2014)

Dr Joanna Tabor, rozprawa doktorska „Jurgis Savickis a Witold Wojtkiewicz.
Biografie – Twórczość – Recepcja. Próba porównania” (2009), promotor prof. dr hab.
Andrzej Z. Makowiecki (Uniwersytet Warszawski), recenzenci: prof. dr hab. Danuta
Knysz-Tomaszewska (Uniwersytet Warszawski), prof. Algis Kalėda (Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, Litwa).

Dr Krzysztof Malesa, rozprawa doktorska „Topologiczne przyimki oraz przypadki przestrzenne w językach bałtyckich. Studium kognitywne” (2012), promotor prof. dr hab. Axel Holvoet (Uniwersytet Warszawski), recenzenci: prof. UW dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Nicole Nau (Uniwersytet im. A. Mickiewicza).