mgr Marta Grzybowska

Grzybowska, M., Slawizacja słowotwórcza i slawizacja fonetyczna w oparciu o przykłady litewskich toponimów z powiatów Sejny i Suwałki, in: „Prace Bałtystyczne 2. Język-literatura-kultura”, pod red. O. Vaičiulytė-Romančuk i N. Ostrowskiego, Warszawa 2005, s. 25–30.

Grzybowska, M., Z zagadnień mikrotoponimii pogranicza polsko-litewskiego. O nazwach zestawionych w rodowodzie mieszanym i sposobach adaptacji elementów bałtyckich w środowisku słowiańskim, in: „Prace Bałtystyczne 4. Język-literatura-kultura”, pod red. N. Birgiel, Warszawa 2009, s. 9–16.

Holvoet, A. & Grzybowska, M.. Non-canonical grammatical relations in a modal construction. The Latvian debitive, in: Grammatical Relations and their Non-Canonical Encoding in Baltic, edited by Axel Holvoet and Nicole Nau. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2014, 97–137.