Zapraszamy na Bałtystykę!

Studia bałtystyczne (kierunek: filologia bałtycka, specjalność: lituanistyka i lettonistyka) prowadzone są w ramach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kampus główny). Pierwszy nabór na bałtystykę odbył się w roku 1995 i od tego czasu Katedrę opuściło kilkuset absolwentów – specjalistów w zakresie filologii litewskiej i łotewskiej. Warszawska bałtystyka jest jedną z dwóch jednostek akademickich w Polsce prowadzących dwustopniowe studia w tej dziedzinie.

Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie” określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski i łotewski, wcześniej należały do niej także np. język pruski, jaćwiński, kuroński czy zemgalski.

Program studiów bałtystycznych obejmuje przede wszystkim intensywną naukę, od podstaw, języka litewskiego i łotewskiego; języka litewskiego uczymy od pierwszego roku studiów I stopnia, języka łotewskiego – od drugiego roku. Na studiach I stopnia studenci osiągają kompetencje językowe z zakresu języka litewskiego na poziomie B2+, zaś z języka łotewskiego na poziomie B1; na studiach II stopnia – z zakresu języka litewskiego na poziomie C2, zaś z łotewskiego na C1. Poza nauką tych dwóch bardzo ciekawych i rzadkich języków bałtyści poznają historię, literaturę i kulturę Litwy i Łotwy, mają zajęcia z przekładu oraz wiele ważnych dla każdego filologa przedmiotów ogólnohumanistycznych, takich jak antropologia kultury, historia filozofii, językoznawstwo ogólne czy metodyka nauczania języków obcych (szczegółowy program studiów znajduje się w zakładce: Dla studentów/Program studiów).

Każdego roku kilkoro naszych studentów wyjeżdża na stypendia i staże na Uniwersytecie Wileńskim i Uniwersytecie Ryskim, zarówno w ramach stypendiów rządowych, jak i programu Erasmus, a także innych projektów.

Regularnie odwiedzają nas też wykładowcy z Litwy i Łotwy, którzy dzielą się z naszymi studentami swoją wiedzą, prowadząc gościnne konwersatoria i seminaria.

Studia odbywają się w kameralnej atmosferze, na pierwszy rok przyjmowanych jest zwykle około 25 osób, które uczą się w dwóch grupach lektoratowych.

Absolwenci naszych studiów pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy.

Rekrutacja na studia przebiega na zasadach ustanowionych przez Centralną Komisję Rekrutacyjną Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie: rekrutacja.uw.edu.pl/.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące studiów na bałtystyce, zachęcamy do kontaktu mailowego (baltystyka@uw.edu.pl) – chętnie na nie odpowiemy.

 

BAŁTYSTYKA NA DNIACH OTWARTYCH UW
25 kwietnia 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

CIMG1192

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA