Kronika 2017

25 maja 2017 roku w Senacie RP odbyła się konferencja „Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie” zorganizowana przez Pracownię Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych wspólnie z Kaszubskim Zespołem Parlamentarnym. Na konferencji obecni byli Ambasadorowie Litwy i Łotwy oraz przedstawiciel Ambasady Estonii. Referaty wygłosili m.in. dr Monika Michaliszyn, kierownik Pracowni, oraz nasza absolwentka Dorota Tryk. Bałtystykę reprezentowała też spora grupa studentów.

Program konferencji 

 

 18 i 19 maja 2017 roku gościliśmy litewskich poetów – Gintarasa Bleizgysa, Jurgitę Jasponytė i Aidasa Marčėnasa – którzy odwiedzili bałtystykę w ramach tegorocznej edycji festiwalu Poezijos pavasaris (Wiosna Poezji). Program spotkań wyglądał następująco:

→ 18 maja, godz. 18.00 – Poezja pod kasztanami – wieczór poetycki, skwer przed Wydziałem Polonistyki, prowadzenie: dr Jūratė Čerškutė i Jonas Jankauskas (spotkanie z tłumaczeniem na język polski, tłum. Agnieszka Rembiałkowska);
→ 19 maja, godz. 11.00 – Kawa i książki – rozmowy z poetami, księgarnia „Czuły barbarzyńca” (ul. Piwna 20/26), prowadzenie: Jonas Jankauskas.
 

Pod kasztanami

 

W Czułym barbarzyńcy

 
Projekt plakatu: Michał Michałowski 
 

12 maja 2017 roku odbyło się sympozjum naukowe „Kierunki rozwoju bałtystyki w Polsce”, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich najważniejszych ośrodków bałtystycznych w Polsce. W pierwszej części spotkania przybliżona została działalność ośrodków, ich struktura administracyjna, profil studiów, prowadzone badania, kadra, studenci. Poznańską bałtologię (Zakład Bałtologii Instytutu Językoznawstwa działający na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, http://baltolog.home.amu.edu.pl) zaprezentowała kierownik Zakładu prof. dr hab. Nicole Nau. Krakowskie ośrodki: Pracownię Kultury Litwy działającą w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.polonistyka.uj.edu.pl/pracownia-kultury-litwy) oraz Centrum Studiów Litewskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Społecznych UJ (http://www.wsmip.uj.edu.pl/centrum-studiow-litewskich1) reprezentowali – odpowiednio – dr hab. Paweł Bukowiec (w zastępstwie za dr Beatę Kalębę) oraz dr Małgorzata Stefanowicz. Z kolei działalność Studium Języka i Kultury Litewskiej funkcjonującego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego (http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownia/studium-jezyka-i-kultury-litewskiej) przedstawiła dr Tatjana Vologdina. Naszą Katedrę zaprezentowała dr Joanna Tabor. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja, w której głos zabrali między innymi prowadzący badania lituanistyczne w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dr Małgorzata Kasner i prof. dr hab. Roman Roszko.

 

11 kwietnia 2017 roku z inicjatywy Pracowni Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych odbył się wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Zajasa, zatytułowany Inflanckie pogranicza, czyli co nas ciągnie na wschodnią Łotwę. 

 

22 kwietnia 2017 roku odbył się Dzień Otwarty na UW. Oczywiście, my też tam byliśmy. Duże zainteresowanie wzbudzały zwłaszcza sodasy.

 

W dniach 19–21 kwietnia 2017 roku w Oniksztach (Litwa) odbyła się konferencja naukowa: Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai II. Warszawską bałtystykę reprezentowały: doktorantka Zofia Mitan (z referatem poświęconym paralelom we współczesnej literaturze polskiej i litewskiej), studentka II roku studiów magisterskich Alicja Kosim (z referatem dotyczącym nawiązań Szekspirowskich w dramaturgii Kostasa Ostrauskasa) oraz dr Joanna Tabor (z referatem poświęconym ambiwalencji motywu dziecka w prozie Jurgisa Savickisa i malarstwie Witolda Wojtkiewicza). 

Na ostatnim zdjęciu z bałtystkami z UAM w Poznaniu: dr hab. Ewą Stryczyńską-Hodyl, dr Justyną Prusinowską i dr Moniką Pokorską-Iwaniuk
 

12 kwietnia 2017 roku pod opieką Reginy Pilipavičiūtė uczyliśmy się robić „sodasy” („pająki”), czyli ozdoby mające magiczną moc. Wyszły pięknie, mamy nadzieję, że będą ściągać do nas dobrą energię.

 

10 kwietnia 2017 roku Alicja i Lesław, nasi studenci biorący udział w projekcie młodych tłumaczy, odwiedzili Instytut Książki. Towarzyszyła im Liene Gūtmane – koordynatorka projektu. Odpowiedzialny za współpracę zagraniczną Mariusz Cieślik opowiedział im o powstaniu, działalności i aktualnie prowadzonych projektach (tłumaczeniowych i innych) Instytutu.

 

10 kwietnia 2017 roku naszym gościem była Paulina Pukytė – litewska pisarka i performerka mieszkająca w Londynie (www.pukyte.com). Spotkanie prowadziła dr Jūratė Čerškutė.

 

W dniach 3–7 kwietnia 2017 roku gościem Zakładu Bałtystyki UW była doc. dr Vilma Zubaitienė z Uniwersytetu Wileńskiego, która wygłosił dwa wykłady otwarte: O historii leksykografii litewskiej i o litewskiej leksykografii historycznej (4 kwietnia, godz. 15.00) oraz Najstarsze słowniki litewskie i ich autorzy. Między leksykologią a leksykografią (5 kwietnia, godz. 13.15).

 

3 kwietnia 2017 roku odbył się kolejny wykład poświęcony nowościom literatury polskiej, który poprowadziła dla nas Justyna Sobolewska, dziennikarka, recenzentka i krytyczka literacka, stała współpracowniczka „Polityki” i wieloletnia współprowadząca „Tygodnika kulturalnego” (http://sobolewska.blog.polityka.pl/o-nas/).

 

21 marca 2017 roku odbył się przeznaczony specjalnie dla bałtystów wykład poświęcony najciekawszym zagadnieniom w literaturze polskiej po 1989 roku. Poprowadził go dr Jarosław Klejnocki – pisarz, krytyk literacki, wykładowca Wydziału Polonistyki UW oraz dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (http://klejnocki.muzeumliteratury.pl).

 

15 marca 2017 roku Koło Naukowe Bałtystów i dr Jūratė Čerškutė zaprezentowali film G. Žickytė poświęcony wybitnemu litewskiemu fotografikowi V. Luckusowi zatytułowany „Meistras ir Tatjana”. Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=KW-OoC017AY). Po filmie odbyła się dyskusja.

 

25 stycznia 2017 roku z inicjatywy Koła Naukowego Bałtystów odbył się pokaz filmu „Sangailės vasara” w reż. Alantė Kavaitė (zwiastun: http://www.filmweb.pl/film/Lato+Sangaile-2015-735731) prezentowanego podczas zeszłorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. 

 

24 stycznia 2017 roku w Centrum Kultury Litewskiej przy Ambasadzie Litwy (Al. Ujazdowskie 12) dr Jūratė Čerškutė wygłosiła wykład poświęcony twórczości Ričardasa Gavelisa, autora m.in. powieści „Vilniaus pokeris” („Wileński poker”), „Vilniaus džiazas” („Wileński jazz”) i „Jauno žmogaus memuarai” („Wspomnienia młodego człowieka”). 

 

17 stycznia 2017 roku nasi studenci wraz z mgr Liene Gūtmane spotkali się z Panem Ilgvarsem Kļavą, Ambasadorem Republiki Łotewskiej w Polsce, oraz z Panią Konsul Liene Eleną Lobzovą. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

 

11 stycznia 2017 roku w Pracowni Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych odbyło się kolejne spotkanie z cyklu BAŁTOWIE DALECY I BLISCY. Gościem Pracowni była prof. dr hab. Nicole Nau, 

która wygłosiła wykład: Język łatgalski, czyli drugi język łotewski. 

 

10 stycznia 2017 roku nasza studentka Monika Szynkowska (I rok studiów magisterskich) odebrała z rąk Pani Prorektor prof. dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki oraz Pana Rafała Bornusa (przedstawiciela fundatorów nagrody) specjalne wyróżnienie – stypendium im. Anny Bornus przyznawane zdolnym studentom z niesprawnością ruchową (http://www.uw.edu.pl/stypendia-im-a-bornus-wreczone/).
Moniko, serdecznie gratulujemy!

Pozostali laureaci nagrody i ich goście