Kronika 2022

W dniach 12–16 grudnia 2022 roku gościem Katedry była pani dr Ramunė Bleizgienė, badaczka z Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas): http://www.llti.lt/lt/ramune_bleizgiene/.

Doktor Bleizgienė wygłosiła dla nas dwa wykłady poświęcone historii emocji w literaturze („Nauji literatūros perskaitymo būdai: jausmų istorija”).

 

W dniach 5–11 grudnia 2022 roku w Zamku Na Wodzie w Wojnowicach pod Wrocławiem odbyło się Międzynarodowe Seminarium Translatorskie im. Wasyla Stusa Tłumacze bez granic. Uczestniczyli w nim Anna Karonta, Anna Ursulenko, Anna Wanik, Iwan Radyk, Janina Jurkiwska, Katarzyna Fiszer, Maciej Piotrowski, Marcin Gaczkowski, Maria Sawicka, Mikalaj Ramanouski, Natalia Belczenko, Olha Rusina, Ołena Szeremet, Roksolana Swiato, Weranika Bandarowicz, a na litewskim skrzydle Agnieszka Rembiałkowska, Paulina Ciucka, Nikodem Szczygłowski i Vytas Dekšnys.
Program seminarium, obok intensywnej pracy warsztatowej i finałowego wspólnego czytania, obejmował wykłady mistrzowskie Magdaleny Heydel („głos Zachodu w świecie Wschodu“ i przemapowywanie terenu), Grzegorza Jankowicza (Czego dowiedziałem się w więzieniu o czytaniu), Katarzyny Kotyńskiej (Z przygód tłumacza), Krzysztofa Umińskiego (wokół Trzech tłumaczek i wielu tłumaczeń) oraz poruszające spotkania literackie z Dmytrem Stusem (prow. Marcin Gaczkowski) i ze Stanisławem Asiejewem (prow. Laurynas Vaičiūnas, wokół książki Świetlana droga. Obóz koncentracyjny w Doniecku, przeł. Marcin Gaczkowski, KEW 2022). Seminarzyści wyprawili się do Wrocławia, z wizytą studyjną w Ossolineum (prow. Wiktoria Malicka, Renata Łukaszewska),  i do opactwa pocysterskiego w Lubiążu (prow. Magdalena Moskal z Zarządu Fundacji Lubiąż). Był mróz, ale bez śniegu, księżyc w pełni, bobry bobrowały, Bezimienny rzucał cień, a Lukrecja żerowała i drzemała.
Organizator: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Koordynatorzy: Marcin Gaczkowski, Kamila Łabno-Hajduk.

 

W dniach 28 listopada–1 grudnia 2022 roku gościły u nas panie Kristina Jakaitė-Bulbukienė i Eglė Gudavičienė, wykładowczynie z Katedry Studiów Lituanistycznych Uniwersytetu Wileńskiego, które poprowadziły dla nas „bitwę mózgów” (gratulacje dla drużyny Žalgiris!) oraz warsztaty z tworzenia („wiązania”) słomianych sodasów (lub inaczej – pająków), ludowych ozdób o (podobno) magicznej mocy. Pająki okazały się nie takie straszne – wyszły pięknie.

   

 

17 listopada 2022 roku w Zakładzie Bałtystyki odbyły się litewsko-polskie warsztaty translatorskie, które poprowadzili: tłumaczka i pisarka Irena Aleksaitė (https://www.llvs.lt/narys/4) oraz prof. Mindaugas Kvietkauskas, pisarz, literaturoznawca, tłumacz, Minister Kultury Litwy w latach 2019–2020 (https://rasytojai.lt/rasytojai/kvietkauskas-mindaugas-2/https://pl.wikipedia.org/wiki/Mindaugas_Kvietkauskas).

Podczas warsztatów pracowaliśmy nad esejem Mindaugasa Kvietkauskasa „Gyvas kambarys” (Gyvas kambarys) z tomu „Uosto fuga” (2016).

 

W dniach 10–11 listopada 2022 roku w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Atminties gaivinimas ir užmaršties įveika: lyginamieji aspektai” organizowana przez Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija. W konferencji wzięła udział dr Joanna Tabor, która wygłosiła referat: „Tapsmo (Bildung) atmintis Sauliaus Šaltenio apysakoje Riešutų duona ir Bohumilo Hrabalo apsakymų rinkinyje Krasosmutnění (Toks gražus gedulas)“.

 

10 listopada 2022 roku w Ambasadzie Republiki Litewskiej Pierwsza Dama Litwy pani Diana Nausėdienė spotkała się z przedstawicielami społeczności Litwinów mieszkających w Polsce, a także z pracownikami Zakładu Bałtystyki. Na spotkaniu reprezentowały nas pani mgr Irena Aleksa i pani dr Jūratė Čerškutė, które opowiedziały Pani Prezydentowej o historii naszej Katedry oraz prowadzonych u nas studiach.

https://www.lrp.lt/lt/ziniasklaidos-centras/naujienos/pirmoji-ponia-d.-nausediene-dziaugiuosi-lietuviu-bendruomenes-varsuvoje-aktyvumu/39428?fbclid=IwAR1wHJVy4YvZLBPHjgfYHoZTWcvsOZ-KTroxdT-inHPh63rZpSfsdwhmjBc

Zdjęcie: LRT / Ambasada Republiki Litewskiej w RP

 

20 października 2022 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „III Muzealne Spotkania
z Kresami – Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”, podczas której dr hab. Inesa
Szulska wygłosiła referat „Kresowe polonika w zbiorach Pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgorku jako
materiał do badań nad recepcją twórczości pisarza na Litwie”.

Organizator: Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

4 października 2022 roku w wileńskim ratuszu odbyła się prezentacja przekładu wspomnień Na skraju imperium Mieczysława Jałowieckiego na język litewski (M. Jałowiecki, Imperijos pakraštyje, tekstus pasirinko ir parengė M. Jałowiecki, vert. į lietuvių kalbą G. Lemanaitė Deprati, I. Szulska, red. I. Szulska, Varšuva: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, BST-NEXT, 2021). W spotkaniu w charakterze prelegentów udział wzięli tłumaczka książki dr hab. Inesa Szulska, historyk i politolog doc. dr Andrzej Pukszto oraz dziennikarka Małgorzata Kozicz.

Organizatorzy: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Instytut Polski w Wilnie, Ratusz w Wilnie.

 

26 września 2022 roku w Instytucie Cervantesa w Warszawie odbyła się kolejna odsłona Europejskiego Dnia Języków w Warszawie. W ramach wydarzenia nasz wykładowca Paweł Brudzyński przeprowadził lekcję pokazową języka litewskiego dla uczniów liceum z Mińska Mazowieckiego. 

Organizatorzy: Instytut Cervantesa w Warszawie
Współpraca: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce / Lietuvos kultūros institutas

 

W dniach 24–27 września 2022 roku w Ośrodku „Pogranicze” w Krasnogrudzie odbyła się kolejna edycja litewsko-polskich warsztatów translatorskich znanych pod nazwą – Sejmik Literacki (https://www.pogranicze.sejny.pl/programy-wyspa/sejmik-literacki/sejmik-literacki-24-28-wrzesnia-2022/). W warsztatach uczestniczyły cztery absolwentki warszawskiej bałtystyki: Paulina Ciucka, Dominika Jagiełka, Emilia Jarnutowska i Anna Krawczyk oraz dr Joanna Tabor.

 

W dniach 23–24 września 2022 roku nasza Katedra gościła IX międzynarodową konferencję studencko-doktorancką BRIDGES IN THE BALTICS. Wzięło w niej udział ponad 50 prelegentów z 10 krajów. Serdecznie dziękujemy! Za rok spotykamy się w Tartu.

Program konferencji

 

W dniach 13-14 września 2022 roku odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa w dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli „Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język – literatura – kultura”, podczas której dr hab. Inesa Szulska wygłosiła referat  „Władysław Syrokomla i tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle studium Черты из истории и жизни литовского народа – Iszrynkimaj isz Giwenima ir Apraszima Lietuwiu (1854)”.

Organizatorzy: Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki, Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku; Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Litwa), Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie (Litwa) (Wilno  Borejkowszczyzna, forma stacjonarna i zdalna).

 

10 sierpnia 2022 roku dr hab. Inesa Szulska wygłosiła odczyt „Środa Literacka. Wileńskie impresje Józefa Ignacego Kraszewskiego/ Literatūrinis trečiadienis. Juozapas Ignotas Kraševskis. Vilniaus impresijos” w Muzeum A. Mickiewicza w Wilnie. Spotkanie poświęcone było 210. rocznicy urodzin i 135. rocznicy śmierci pisarza w ramach obchodów Roku Romantyzmu na Litwie. Prowadząca – doc. dr Irena Fedorovič (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego), gość wieczoru – Irena Katilienė, tłumaczka studium historycznego Wilno od początków jego do roku 1750 Kraszewskiego na język litewski.

 

W dniach 1–19 sierpnia 2022 roku w ramach programu Erasmus+ gościem naszej Katedry była dr Akvilė Reklaitytė z Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), która zbierała materiały do projektu naukowego „Poetic History of Lithuania”.

 

6 lipca 2022 roku w Wilnie dr Joanna Tabor została odznaczona przez Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdę Krzyżem Rycerskim Orderu „Za zasługi dla Litwy”. Duma i gratulacje!

 

W dniach 27 czerwca–1 lipca 2022 roku odbyła się kolejna edycja kursów doskonalących dla wykładowców organizowanych przez Katedrę Studiów Lituanistycznych (Lituanistinų studijų katedra) Uniwersytetu Wileńskiego w ramach projektu wspierania współpracy ośrodków bałtystycznych („Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“). Tym razem szkolenie miało miejsce w Šilutė i uczestniczyło w nim kilkoro wykładowców Zakładu Bałtystyki: Irena Aleksa, Nijola Birgiel, Paweł Brudzyński, Zofia Mitan, Agnieszka Rembiałkowska i Joanna Tabor, a także dwójka absolwentów bałtystyki – Emilia Jarnutowska i Michał Wieczorek – jako obserwatorzy.

https://www.silokarcema.lt/naujiena/15011_silute-tapo-garbiu-sveciu-is-viso-pasaulio-traukos-centru.html

 

25 czerwca 2022 roku odszedł dr Paweł Wójcik, nasz Kolega, wykładowca Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, jeden z pierwszych absolwentów lituanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, współorganizator studiów bałtystycznych, autor unikatowych na gruncie polskim prac badawczych dotyczących psycholingwistyki oraz przyswajania języka litewskiego, znakomity tłumacz. 

Żegnamy Cię, Pawle, a Bliskim składamy wyrazy najszczerszego współczucia. 

fot. Tima Miroshnichenko (pexels)
 

21 czerwca 2022 roku w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie odbył się wieczór autorski Tomasza Snarskiego, poety, prawnika, filozofa, dyrektora artystycznego festiwalu Wilno w Gdańsku. Spotkanie poprowadziła dr Joanna Tabor, a litewskie przekłady wierszy T. Snarskiego autorstwa Birutė Jonuškaitė odczytał Jonas Jankauskas.

 

W dniach 19–20 maja 2022 roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbył się VI Międzynarodowy Kongres Lituanistów. Warszawską bałtystykę reprezentowali: wykładowcy – Paweł Brudzyński, Zofia Mitan, Joanna Tabor i Dominik Wilczewski, oraz studenci – Julia Antosiewicz, Rafał Darasz i Weronika Oleszczuk. Wspierali nas swoją obecnością: Agnieszka Smarzewska (absolwentka bałtystyki, dziennikarka „Przeglądu Bałtyckiego”) oraz Grigorij Baramov, student II roku.

Program konferencji

Na zdjęciach brakuje pani Weroniki i pana Grigorija, którzy dojechali dzień później, za to towarzyszy nam Jūratė Čerškutė, współpracowniczka naszego zakładu.

 

W dniach 17–18 maja 2022 roku gościliśmy na bałtystyce Wiosnę Poezji (Poezijos pavasaris). Spotkania z litewskimi poetami odbywały się w gmachu Polonistyki (Poezja pod kasztanami) oraz w kawiarni Big Book Cafe (Poproszę kawę z wierszem). Naszymi tegorocznymi gośćmi byli: Kornelijus Platelis, Gintaras Grajauskas i Sigitas Birgelis (oraz Vytautas V. Lansdbergis – duchem i tekstami). 

Wiosna Poezji na UW

   

fot. Waleria Gawrylenkowa, Paweł Kozioł; kolaże Agnieszka Rembiałkowska

I w Big Book Cafe

fot. Joanna Tabor
 

23 kwietnia 2022 roku odbył się Dzień Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim (https://www.uw.edu.pl/dzien-otwarty-uniwersytetu-warszawskiego/). Bałtystyka też oczywiście była tam obecna.

 

 

19 marca 2022 roku w Auli im. Adama Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie nauk humanistycznych, którzy uzyskali stopień naukowy w latach 2019 i 2020. Podczas uroczystości dr hab. Inesa Szulska otrzymała dyplom pamiątkowy, wręczony przez Jego Magnificencję rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. A. Z. Nowaka.

 

W dniach 9-10 marca 2022 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Pokłosie Ulany. Chłopi w narracjach XIX wieku”, podczas której dr hab. Inesa Szulska wygłosiła referat „Lud a naród litewski w wielojęzycznych narracjach XIX wieku: J. I. Kraszewski – P. Kukolnik – J. Žilinskas”. Organizatorzy: Zakład Literatury XIX Wieku i Kultur Regionalnych; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku; Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie.

 

22 lutego 2022 roku w Bibliotece im. Jana Baudouina de Cortenay odbyło się spotkanie z JE Ambasadorem Republiki Łotewskiej w Polsce panem Jurisem Poikānsem.

 

1 lutego 2022 roku odbyła się – zakończona wynikiem pozytywnym – publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani mgr Emilii Pomiankiewicz-Wagner: Konstrukcje klasyfikatorowe w komunikacji użytkowników litewskiego języka migowego.

Promotorami pracy byli: prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz oraz dr hab. Paweł Rutkowski (prof. ucz., promotor pomocniczy).

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i Państwu Promotorom!