Kronika 2024

W dniach 27–28 maja 2024 roku we Wrocławiu odbył się VII Międzynarodowy Kongres Lituanistów. Warszawską bałtystykę reprezentowali: Julia Antosiewicz (studentka), dr Paweł Brudzyński, dr Jūratė Čerškutė, Rafał Darasz (student/doktorant), Sonia Gabryszewska (absolwentka/Przegląd Bałtycki) i dr Joanna Tabor. 

Program konferencji

 

13 maja 2024 roku dr Paweł Brudzyński wygłosił drugą część wykładu Litewskie tłumaczenia Biblii – od manuskryptu do bazy danych na zaproszenie Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery”.

 

9 kwietnia 2024 roku dr Paweł Brudzyński na zaproszenie Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery” wygłosił wykład: Litewskie tłumaczenia Biblii – od manuskryptu do bazy danych.

 

25 marca 2024 roku odbyło się spotkanie Koła Naukowego Bałtystów. Naszym gościem był dr John Freeman, badacz wczesnonowożytnego Bałtyku, który opowiedział nam o uwikłaniach Księstwa Kurlandii w atlantycki handel kolonialny i niewolniczy w XVII wieku.

Mapa za: www.hrabiatytus.pl

 

W dniach 11–12 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „400 lat druku w Warszawie”, organizowana przez Katedrę Książki i Historii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski. W konferencji wzięła udział dr hab. Inesa Szulska, która wygłosiła referat: „Lituanika o charakterze filologicznym w dziewiętnastowiecznej Warszawie (1806-1906)”.

 

Na początku 2024 roku ukazały się aż dwa zbiory poezji w tłumaczeniu naszych absolwentów: Pchli cyrk Arvilsa Vigulsa  (Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2024, nominacja do nagrody Europejski Poeta Wolności), przekład z łotewskiego – Piotr Ruciński, oraz Czerwony śliski pałac Ievy Toleikytė (Biuro Literackie, Kołobrzeg 2024), przekład z litewskiego – Dominika Jagiełka.

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy Dominice i Piotrowi!

 

Rozmowa z tłumaczem Piotrem Rucińskim

Zapowiedź książki Śliski czerwony pałac

 

4 lutego 2024 roku w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie i 5 lutego w Pałacu Potockich w Krakowie odbyła się prezentacja książki „Pauzy w milczeniu. Wybór współczesnej poezji litewskiej” (Pogranicze, Sejny 2023) pod redakcją Agnieszki Rembiałkowskiej i Joanny Tabor. W spotkaniach wzięli udział goście z Litwy: poetka Giedrė Kazlauskaitė i poeta Marius Burokas oraz redaktorki zbioru. Prezentację w Muzeum Literatury poprowadził Michał Fijałkowski, zaś w Pałacu Potockich – Magda Heydel.

Fot. Emilia Jarnutowska