Prace Bałtystyczne

PB1_okladkaTom 1:

PRACE BAŁTYSTYCZNE. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

redakcja: Norbert Ostrowski, Ona Vaičiulytė-Romančuk
recenzje wydawnicze: Michał Hasiuk, Algis Kalėda
ISBN: 83-87608-84-X
Warszawa 2003; nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 204 ss.
spis treści
 


PB2_okladka

Tom 2:

PRACE BAŁTYSTYCZNE 2. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

redakcja: Ona Vaičiulytė-Romančuk, Norbert Ostrowski
recenzje wydawnicze: Jerzy Bańczerowski, Romuald Huszcza
korekta: Marta Grzybowska
ISBN: 83-89663-01-5
Warszawa 2005; nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 164 ss.
spis treści


PB3_okladka_mTom 3:

PRACE BAŁTYSTYCZNE 3. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

redakcja: Nijola Birgiel, Mirijana Kozak
recenzje wydawnicze: Jerzy Bańczerowski, Jadwiga Linde
korekta: Marta Grzybowska
ISBN: 83-89663-52-X
Warszawa 2006; nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 468 ss.
spis treści
(Tom zawiera referaty wygłoszone podczas organizowanej przez KJOB międzynarodowej konferencji naukowej „Bałtystyka jako filologia rodzima i filologia obca”; konferencja odbyła się w Warszawie w marcu 2005 r.)


PB4_okladka

Tom 4:

JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

redakcja: Nijola Birgiel
recenzje wydawnicze: Nicole Nau, Axel Holvoet
współpraca: Marta Grzybowska
korekta: Marta Grzybowska, Agnieszka Rembiałkowska
ISBN: 978-83-89663-44-3
Warszawa 2009; nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 190 ss.
spis treści


PB5_cover_0001

Tom 5:

PRACE BAŁTYSTYCZNE 5. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

redakcja: Marta Grzybowska, Inesa Szulska
recenzje wydawnicze: Nicole Nau, Andrzej Zieniewicz, Ewa Ihnatowicz, Kristina Lenartaitė-Gotaučienė, Vaiva Žeimantienė
rada redakcyjna: Marta Grzybowska, Axel Holvoet, Agnieszka Rembiałkowska, Ana Romančuk, Inesa Szulska
korekta: Marta Grzybowska, Inesa Szulska
ISBN: 978-83-62100-39-2
Warszawa 2014; nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 296 ss.
spis treści


Tom 6:

PRACE BAŁTYSTYCZNE 6. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

redakcja: Marta Grzybowska, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor
recenzje wydawnicze: Andrzej Guzek, Romuald Huszcza, Algis Kalėda, Grzegorz Leszczyński, Nicole Nau
rada redakcyjna: Marta Grzybowska, Axel Holvoet, Agnieszka Rembiałkowska, Ana Romančuk, Inesa Szulska
korekta: Łucja Matusiak
ISBN: 978-83-64111-91-4
Warszawa 2016; nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 373 ss.
 spis treści


Tom 7:

PRACE BAŁTYSTYCZNE 7. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

redakcja: Nijola Birgiel, Danuta Roszko
recenzje wydawnicze: Romuald Huszcza, Regina Koženiauskienė, Alina Molisak, Norbert Ostrowski, Ewa Stryczyńska-Hodyl
rada redakcyjna: Marta Grzybowska, Axel Holvoet, Agnieszka Rembiałkowska, Ana Romančuk,
Inesa Szulska
korekta: Zofia Mitan-Gawryszewska
ISBN: 978-83-65667-79-3
Warszawa 2018; nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 384 ss.
spis treści

 

Tom 8:

PRACE BAŁTYSTYCZNE 8. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

redakcja: Justyna Prusinowska, Danuta Roszko, Inesa Szulska
recenzje wydawnicze: Joanna Chojnicka, Inguna Daukste-Silasproģe, Kinga Geben, Ieva Kalniņa, Vytautas Kardelis, Danguolė Mikulėnienė, Maria Jolanta Olszewska, Norbert Ostrowski, Jurgita Žana Raškevičiūtė-Andriukonienė, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Sandra Užule-Fons
rada redakcyjna: Paweł Brudzyński, Agnieszka Rembiałkowska, Danuta Roszko, Inesa Szulska, Joanna Tabor, Marta Wiślicka

ISBN: 978-83-65667-79-3
Warszawa 2023; nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, 271 ss.

spis treści

OPEN ACCESS:
https://wuw.pl/data/include/cms//Prace_baltystyczne_tom8_Prusinowska_J_Roszko_D_Szulska_I_red_2022.pdf