Baltistikos studentų mokslinis būrelis

Šis meniu skyrius pateikiamas tik lenkų kalba.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Koło Naukowe Bałtystów UW działa przy Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki i zrzesza jej studentów, doktorantów oraz absolwentów szczególnie interesujących się kulturą Bałtów. Każdy chętny student – obecny lub były – naszego kierunku może do nas dołączyć.

Działalność naszego Koła Naukowego sięga 1998 roku, obecnie funkcjonuje ono w oparciu o statut uchwalony 20 maja 2010 roku. Opiekę merytoryczną nad Kołem Naukowym Bałtystów sprawuje dr Joanna Tabor (jtabor.baltystyka@gmail.com).

Cele statutowe Koła Naukowego Bałtystów UW:

  • pogłębianie i promowanie wśród polskiego środowiska akademickiego wiedzy dotyczącej historii i rozwoju kultury Łotwy i Litwy;
  • nawiązywanie i pogłębianie współpracy kulturalnej pomiędzy środowiskami studentów polskich, litewskich i łotewskich.

 

Koło Naukowe Bałtystów UW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • organizowanie regularnych spotkań i prelekcji, otwartych dla osób nie będących członkami Koła;
  • stałe pogłębianie wiedzy swoich członków o historii i rozwoju kultury litewskiej, w szczególności poprzez spotkania i dyskusje;
  • wspieranie indywidualnych inicjatyw i przedsięwzięć, zbieżnych z celami Koła, a podejmowanych przez jego członków;
  • współdziałanie z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

Kontakt: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, e-mail: baltystyka@uw.edu.pl.

Regulamin Kół Naukowych dostępny jest pod tym adresem.

 

KRONIKA

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006–2009