Aktualności

ŻEGNAMY PAWŁA WÓJCIKA

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 25 czerwca 2022 roku odszedł dr Paweł Wójcik, nasz Kolega, wykładowca Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, jeden z pierwszych absolwentów lituanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, współorganizator studiów bałtystycznych, autor unikatowych na gruncie polskim prac badawczych dotyczących psycholingwistyki oraz przyswajania języka litewskiego, znakomity tłumacz. 

Żegnamy Cię, Pawle, a Bliskim składamy wyrazy najszczerszego współczucia. 

fot. Tima Miroshnichenko (pexels)
 

WIOSNA POEZJI

W dniach 17–18 maja gościliśmy na bałtystyce Wiosnę Poezji (Poezijos pavasaris). Spotkania z litewskimi poetami odbywały się w gmachu Polonistyki (Poezja pod kasztanami) oraz w kawiarni Big Book Cafe (Poproszę kawę z wierszem). Naszymi tegorocznymi gośćmi byli: Kornelijus Platelis, Gintaras Grajauskas i Sigitas Birgelis (oraz Vytautas V. Lansdbergis – duchem i tekstami). 

Wiosna Poezji na UW

   

fot. Waleria Gawrylenkowa, Paweł Kozioł; kolaże Agnieszka Rembiałkowska

I w Big Book Cafe

fot. Joanna Tabor
 

DZIEŃ OTWARTY

W sobotę 23 kwietnia odbył się Dzień Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim (https://www.uw.edu.pl/dzien-otwarty-uniwersytetu-warszawskiego/). Bałtystyka też oczywiście była tam obecna.

 

 

 

KRONIKA

2022 |202120202019 | 2018 | 2017 | 2016 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
2010 | 2009

 

Deklaracja dostępności